Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Mitruma režīma aprēķins dažādās siltinātās gāzbetona bloku ārsienās Latvijas klimatiskajos apstākļos",(Inž.proj." Ražošanas ēkas jaunbūve Ādažu novadā")
Nosaukums angļu valodā "Calculation of the humidity regime in the various insulated external walls of aerated concrete blocks in Latvia’s climatic conditions", (" An industrial building in Adazi district")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Jānis Zolbergs
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Civilo ēku būvniecības katedrā. Diplomprojekta ietvaros izstrādāta bakalaura pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura pētnieciskās daļas tēma: ‘’Mitruma režīma aprēķins dažādās siltinātās gāzbetona bloku ārsienās Latvijas klimatiskajos apstākļos’’. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti mūra bloku, siltumizolācijas un dekoratīvā apmetuma materiāli, uzskaitīti mitruma cēloņi sienās, kā arī aprakstīti kondensāta veidošanās apstākļi konstrukcijās. Praktiskās daļas darba mērķis: pie Rēzeknes klimatiskajiem apstākļiem noteikt mitruma riskus un veikt ekonomisko salīdzinājumu sešām dažādām gāzbetona bloku ārsienas konstrukcijām, kuras ir siltinātas ar trīs dažādiem siltumizolācijas materiāliem un apstrādātas ar diviem dažādiem dekoratīvā apmetuma materiāliem. Rezultātos iegūts, ka vislielākais uzkrātā kondensāta daudzums rodas ar akmens vates siltumizolāciju un akrila dekoratīvo apmetumu, bet vismazākais – ar putupolistirola (EPS 100) siltumizolāciju un silikāta dekoratīvo apmetumu. Bakalaura pētnieciskās daļas apjoms: 49 lappuses, 14 attēli, 29 tabulas un 2 pielikumi uz 6 lappusēm. Darbā tika izmantoti 42 literatūras avoti. Inženierprojekta daļas tēma: ‘’Ražošanas ēkas jaunbūve Ādažu novadā’’. Ēka ir trešās grupas, VI lietošanas veida. Projekts sastāv no projektēšanas izejas datiem, paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. Projektēšanas izejas datos ir ietverta objekta funkcionālā shēma, grunts hidroģeoloģiskie dati un inženierkomunikāciju tīklu izvietojums. Paskaidrojuma rakstā ir aprakstīta ēkas arhitektūra, ugunsdrošības risinājumi, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, darba aizsardzība, ugunsdrošības pasākumi objektā un vides aizsardzība. Paskaidrojuma rakstā ir arī ietverti siltumtehniskie aprēķini, atsevišķu konstruktīvo elementu un mezglu analītiski aprēķini. Ir izstrādāta tāme. Grafiskās daļas apjomu veido arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu tehnoloģijas rasējumi. Inženierprojekta skaidrojošā raksta apjoms: 136 lappuses, 49 attēli, 42 tabulas un 1 pielikums uz 5 lappusēm. Grafiskās daļas apjoms: 9 A1 formāta lapas. Darbā tika izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi mitruma režīms, kondensācija, gāzbetona bloki, akmens vate, putupolistirols, putu fenolsveķi
Atslēgas vārdi angļu valodā humidity regime, condensation, aerated concrete blocks, stone wool, expanded polystyrene, phenolic foams
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 10:38:43