Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Pamatu pastiprināšanas risinājumu analīze", (Inž.proj."Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūve Krūmu ielā 23, Liepājā")
Nosaukums angļu valodā "Analysis of foundation underpinning solutions", ("Reconstruction of a multi-apartment residential building at Krūmu street 23, Liepaja")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Andris Kazimirovs
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Civilo ēku būvniecības katedrā un tas sastāv no divām daļām – inženierprojekta un bakalaura darba. Bakalaura darba pētnieciskajā daļā tiek veikta esošu lentveida pamatu pastiprināšanas risinājumu analīze pie trīs dažāda lieluma slodzēm ar trīs dažāda veida risinājumiem, nemainot lentveida pamata galvenos raksturlielumus. Izskatīti tiek varianti ar pamatu atbalstlaukuma palielināšanu, grunts īpašību uzlabošanu un pamatu pastiprināšanu ar pāļiem. Attiecīgi pie katras slodzes atrodot ekonomiski izdevīgāko risinājumu un izdarot no tā secinājumus. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts projekts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūvei Krūmu ielā 23, Liepājā. Inženierprojekta daļā ir aprakstīti risinājumi ēkas ģenerālplānam, arhitektūrai, inženiertehniskiem tīkliem, ēkas būvkonstrukcijām, būvdarbu organizācijai, ugunsdrošībai un darba drošības prasībām, organizējot būvniecību. Darbā veikts horizontālo konstrukciju aprēķins, esošo siju nestspējas noteikšanai un pastiprināšanai. Vertikālo konstrukciju aprēķins veikts balkona nepieciešamo kolonnu izmēru noteikšanai. Kā arī papildus ir veikts ēkas piebūves daļai jauno lentveida pamatu aprēķins un balkona kolonnas mezgla aprēķins uz stabveida pamatu, izmantojot datorprogrammas. Papildus tika veikta ēkas balkona kolonnu konstrukciju trīs variantu izstrāde un to ekonomiskais salīdzinājums. Darba apjoms bakalaura daļai: 56 lappuses un izmantoti 33 informācijas avoti. Inženierprojekta daļai: 131 lappuses un izmantoti 54 informācijas avoti, izstrādājot 9 rasējumus un kalendāro grafiku.
Atslēgas vārdi Pamatu pastiprināšana, lentveida pamati, pamatu analīze, skrūvpāļi, grunts pastiprināšana, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Foundation underpinning solutions, strip foundation, foundation analysis, screw piles, soil reinforcement, reconstruction
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2023 09:55:08