Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Noliktavas ēka Salaspilī", (Bak.darbs "Kāpjoša mitruma ietekme uz būvēm"
Nosaukums angļu valodā "Warehouse building In Salaspils", ("Effect of Rising Damp on buildings")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Aleksandrs Korjakins
Anotācija Diplomprojekta ietvaros tika izstrādāts bakalaura darbs un inženierprojekts.Bakalaura darba pētnieciskās daļas tēma ir “Kāpjoša mitruma ietekme uz būvēm”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt mitruma esamību būvēs u telpās, ar aprēķinu palīdzību noteikt mitruma veidu un noteicot kāpjoša mitruma ietekmi ieteikt tā novēršanas veidu.Bakalaura darba literatūras apskata, tika apkopota informācija par kāpjoša mitruma ietekmi uz ēkam, tā cēloņus un novēršanas iespējas, par kurām tika veikts ekonomiskaissalīdzinājums.Bakalaura darba pētnieciskājā daļā tika veikta ēku apsekošana un mērījumu veikšana, ar tālākiem aprēķiniem, mitruma veida noteikšanai, norobežojošo konstrukciju atbilstības noteikšanai un mitruma novēršanas ieteikumiem. Inženierprojekta tēma ir “Noliktavas ēka Salaspilī”.Inženierprojekta mērķis ir uzbūvēt vienstāva noliktavas ēku Kuldīgas iela 3, Salaspils. Darbā tika aprakstīti objekta arhitektūras risinājumi un inženiertehniskie nodrošinājumi, veikta galveno konstrukciju dimensionēšana unaprēķini, ekonomiskais salīdzinājums, kā arī izstrādāt risinājumus būvdarbu organizācijai un tehnoloģijai, ievērojot darba aizsardzības un drošības tehnikas prasības.Objekts atrodas Salaspīlī, Kuldīgas ielā 3. Ēkai ir taisnstūru konfigurāciju ar izmēriemplānā starp ārējām asīm 21 m x 40 m. Ēkas uguns noturības pakāpe ir U3, ēkas grupa III, paredzētais ēkas lietošanas veids –1230 –Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas. Ēkas apbūves laukums –913,7 m².Ēkas būvapjoms –4850 m³.Noliktavastelpu korpusa karkasa konstruktīvais risinājums irtērauda karkass, ka s sastā v no kopnēm, kuras balstās uz kolonnām. Karkass sastāv arī no jumtasijām, saitēm un citiem savienojošajiem elementiem. Bakalaura darbs sastāv no 14 nodaļām, 184lapaspusēm t.sk. 10 lapas grafiskas daļas, 14 pielikumiun 49 izmantotajiem literatūras avotiem
Atslēgas vārdi Ēkas, mitrumizturīgi pārklājumi, kāpjošais mitrums, sienu tests, horizontālās barjeras, apsekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Buildings, Damp Proof Coatings, Rising damp, Test Walls, Horisontal barjers, survey
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2023 22:40:10