Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka naglu tehnoloģija un izmantošana būvniecībā" ,(Inž.proj."Veikala jaunbūve Alūksnē")
Nosaukums angļu valodā "Technology and use of wooden nails in construction" , ("Retail store in Aluksne")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Dmitrijs Serdjuks
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Civilo ēku būvniecības katedrā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas tēma: “Koka naglu tehnoloģija un izmantošana būvniecībā”. Teorētiskajā daļā tiek veikta koku naglu literatūras analīze, bet praktiskās daļas tiek veikti aprēķini salīdzinot koka naglu tehniskos parametrus un izvērtējot ekonomiskos aspektus mainot naglu ražošanai izmantotās koku sugas un diametrus. Inženierprojekta daļas tēma: “Veikala jaunbūve Alūksnē”. Ēka ir trešās grupas, V un VI lietošanas veida. Projekts sastāv no vispārīgas daļas, galveno būvkonstrukciju aprēķini, būvdarbu organizācijas projekta un grafiskās daļas. Vispārīgajā daļā aprakstīta ēkas arhitektūra, grunts hidroģeoloģiskie dati, siltumtehniskie aprēķini, kā arī veikts galveno konstrukciju aprēķins. Grafiskās daļas apjomu veido arhitektūras, būvkonstrukciju un būvdarbu tehnoloģijas rasējumi kā arī kalendārais grafiks. Diplomprojekta apjoms: 143 lappuses, 53 attēli, 30 tabulas. Grafiskās daļas apjoms: 10 A1 formāta lapas. Darbā izmantoti 60 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Koka naglas, Veikala jaunbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood nails, Retail store
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2023 21:02:00