Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Biroju ēka", (Bak.darbs "Būvmateriālu īpašību ietekme uz mitruma režīmu ārsienās" )
Nosaukums angļu valodā "Office building", ("Properties of building materials impact on moisture in exterior walls")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Baiba Gaujēna
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētījumu daļas „Būvmateriālu īpašību ietekme uz mitruma režīmu ārsienās” un inženierprojekta „Biroju ēka”. Pētījuma daļā „Būvmateriālu īpašību ietekme uz mitruma režīmu ārsienās” apskatīta informācija par mitruma ietekmi uz ēku būvkonstrukcijām, mitruma avotiem un tā pārneses procesiem būvkonstrukcijās, kā arī mitruma režīma aprēķinu metodika. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām būvmateriālu īpašībām, kuras ietekmē ēku ārējo norobežojošo konstrukciju mitruma režīmu – ūdens tvaika difūzijas pretestība, materiāla kapilārā aktivitāte un higroskopija. Darbā veikta mitruma režīma novērtēšana dažādiem koka karkasa ārsienas tipiem. Pētījums tika veikts ar matemātiskiem aprēķiniem. Ārsienu siltumtehnisko parametru un mitruma procesu modelēšanai izmantota datorprogramma GLASTA, kas balstās uz kondensācijas un iztvaikošanas aprēķina pēc Glāzera metodes. Tika novērtēts – kādu ietekmi uz mitruma režīmu ārsienās rada ārsienas materiālu kapilārā aktivitāte. Inženierprojekts „Biroju ēka” izstrādāts atbilstoši esošās likumdošanas, būvnormatīviem un normām. Inženierprojekts sastāv no ēkas tehniskā projekta sastāvdaļām - arhitektūras daļas ar ģenerālplānu, būvkonstrukciju daļas, būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas daļas, ekonomikas daļas. Projekta arhitektūras daļā tiek risināts ēkas plānojums, izvietojums gruntsgabalā, konstruktīvais izpildījums un veikti siltumtehniskie aprēķini. Apskatīti ēkas principiālie inženiertehniskie risinājumi, ārējo inženiertīklu pieslēgumi un iekšējo inženiertīklu izvietojums ēkas plānojumā. Būvkonstrukciju daļā tiek veikta ēkas nesošo konstrukciju tehniski ekonomiskā izvēle un nestspējas aprēķini. Būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas daļā tiek risināta darbietilpība, darba organizācija, būvdarbu veikšanas tehnoloģijas un kalendārais plāns. Ekonomikas daļā tiek aprēķinātas galveno darbu izmaksas. Inženierprojekts sastāv no 146 lappusēm, kurās ietvertas 20 tabulas, 51 attēli, izmantoti 55 literatūras avoti; grafiskā daļa sastāv no 11 A1 rasējuma lapām.
Atslēgas vārdi Mitruma režīms ārsienās, mitruma pārneses procesi, tvaika difūzija, kondensācija, kapilaritāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Humidity in external walls, water transfer processes, vapor diffusion, condensation, capillarity
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2023 19:50:37