Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Sankciju ietekmes novērtējums uz valsts ekonomisko izaugsmi
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of sanctions on the country's economic growth
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Šī maģistra darba mērķis ir analizēt ES sankciju ietekmi uz Latvijas ekonomisko izaugsmi, veikt vēsturisku pētījumu, lai labāk izprastu ekonomisko izaugsmi un sankcijas, ņemot vērā pagātnes un tagadnes scenārijus statistikas modeļa izstrādei. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ir teorētiskā daļa, kurā ir divas apakšnodaļas. Literatūras apskata pirmā apakšnodaļa ir par ekonomikas izaugsmes teorijām, otrā apakšnodaļa ir par dažāda veida sankcijām, kā arī šo sankciju ietekmi. Tā aptver arī agrākās zinātnieku definīcijas un idejas par nepietiekami novēroto parādību. Pētījuma otrajā daļā tiek veikta statistikas datu analīze par rādītājiem, kas ietekmē Latvijas ekonomisko izaugsmi un kas tiks izmantoti modeļa izstrādē. Darba trešajā daļā ir izstrādāta metode pētījuma hipotēzes pārbaudei, kas tiek izmantota, lai sasniegtu iepriekš noteiktos mērķus un mēģinātu izvēlēties svarīgākos ekonomiskos faktorus kā indikatorus ekonomikas modeļa attīstībai. To veic, izmantojot sekundāros datus, izmantojot dažādus statistikas rīkus, lai apkopotu datus no Pasaules attīstības indeksa (World Development Index - WDI), Starptautiskā statistikas biroja, Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) avoti. Šajā pētījumā tiek izmantota ARDL pieeja. Tātad pētījums koncentrējas uz to, kā ir mainījušies dažādi rādītāji no 2014. līdz 2021. gadam un kā tie ietekmē ekonomikas izaugsmes tempus ES sankciju apstākļos. Tiek novērtēts, kuri faktori būs lielākais izaicinājums mērķa sasniegšanā tuvākajā nākotnē.
Atslēgas vārdi Ekonomiskā ietekme, ekonomiskā izaugsme, sankcijas, ARDL modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic impact, economic growth, sanctions, ARDL model
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2023 19:46:31