Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dzīvojamās ēkas jaunbūve, Strēlnieku iela 5, Rīgā", (Bak.darbs "Sanācijas apmetumi")
Nosaukums angļu valodā "New construction of a residental building, Strēlnieku street 5, Riga", ("Diffusion-open plasters")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Rolands Vidauskis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskajā daļā analizēti literatūras avoti par sanācijas apmetuma sistēmām, iestrādes tehnoloģiju, to ieguvumiem, ierobežojumiem un izaicinājumiem, pētīta būvmateriālu izmaksu indeksācija pēdējo trīs gadu periodā un noteikti galvenie to ietekmējošie faktori. Pētījuma analīzes pamatā ir izvēlēti seši dažādu ražotāju piedāvātie sanācijas apmetumi ar līdzīgiem tehniskajiem parametriem, tiem veikts izmaksu indeksācijas salīdzinājums pēdējo trīs gadu periodā, kā arī veikts ekonomiskais salīdzinājums trīs dažādu ražotāju piedāvātajām sanācijas apmetuma sistēmām. Izstrādāts inženierprojekts Dzīvojamās ēkas jaunbūvei, Strēlnieku ielā 5, Rīgā. Sagatavoti dzīvojamās ēkas arhitektūras un inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie risinājumi un pieslēgumi, veikti atsevišķu konstruktīvo elementu – sijas, kolonnas, pāļu, analītiskie aprēķini, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un normatīvajām prasībām. Sastādīts objekta ekonomiskais pamatojums un būvdarbu veikšanas organizācijas plāns. Darbs izklāstīts 192 lappusēm, iekļaujot 32 tabulas, 63 attēlus, 12 rasējuma lapas. Pētnieciskās daļas sagatavošanai izmantoti rīki EBIK. Inženierprojekta grafiskās daļas izstrādei izmantota autorprogrammas – Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, aprēķini veikti galīgo element programmā Dlubal RFEM 5. Izmantoti 83 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sanācijas apmetums, sanācijas apmetuma sistēmas, indeksācija, sadārdzinājums, dzīvojamā ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Restoration plaster, restoration plaster systems, indexation, increase in price, residential building
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2023 16:01:49