Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Zaļās loģistikas nozīme ES ekonomiskajā izaugsmē
Nosaukums angļu valodā Importance of green logistics for economic growth in EU
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Regina Veckalne
Recenzents Uldis Kamols
Anotācija Darba tēma: “Zaļās loģistikas nozīme ES ekonomikas izaugsmē”. "Zaļā" loģistika ir jauns zinātnes virziens, kas ietver progresīvu loģistikas tehnoloģiju un modernu iekārtu izmantošanu, lai samazinātu piesārņojumu un palielinātu loģistikas resursu izmantošanas efektivitāti. Zaļās loģistikas attīstība var atstāt ietekmi uz valstu ekonomisko izaugsmi. Tāpēc šī pētījuma mērķis ir analizēt zaļās loģistikas nozīmi ES ekonomikas izaugsmē un tās ietekmi uz Eiropas valstu ekonomiku. Pētījuma uzdevumi ir: 1. Izpētīt zaļās loģistikas jēdzienu un tās ietekmi uz ekonomisko izaugsmi; 2. Analizēt zaļās loģistikas ieviešanā izmantojamās metodes un sniegt pārskatu par galvenajiem valstu ekonomiskās izaugsmes rādītājiem; 3.Analizēt zaļās loģistikas praksi ES un ekonomiskos rādītājus ES; 4.Izdarīt secinājumus un izstrādāt ieteikumus. Pētījuma metodes: Šajā pētījumā tiek izmantotas jauktas pētījuma metodes – kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvās pētniecības metodes ietver: analītiskās literatūras apskatu – deduktīvās teorijas analīzi, zaļās loģistikas prakses ES analīzi. Kvantitatīvās izpētes metodes ietver: ekonomisko rādītāju analīzi ES. Darbs sastāv no ievada, divām daļām un noslēguma. Promocijas darbs uzrādīts uz 60 lappusēm, tajā ir 28 attēli. Izmantoti 45 literatūras avoti. Atslēgvārdi: Zaļā loģistika, loģistikas prakse, ES ekonomika, ekonomiskā izaugsme, loģistikas nozare.
Atslēgas vārdi Zaļās loģistikas nozīme ES ekonomikas izaugsmē
Atslēgas vārdi angļu valodā Importance of green logistics for economic growth in EU
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2023 00:21:20