Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Adaptronika
Nosaukums Elektromagnētiskas interferences mazināšanas tehnoloģijas analīze industriālas laboratorijas apstākļos.
Nosaukums angļu valodā Analysis of electromagnetic interference mitigation techniques in the industrial laboratory setting.
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Anastasija Žiravecka
Recenzents Deniss Stepins
Anotācija Šajā bakalaura darbā ar inženierprojektu ir aprakstīts automobiļu, īpaši trolejbusu sistēmas, papildu barošanas bloka projektēšanas process. Tas aptver barošanas bloka izstrādes agrīnos projektēšanas posmus. Šis darbs ir sadalīts 5 galvenajās daļās. Pirmajā līdz ceturtajā daļā ir aprakstīta pārveidotāja ieviešana reālā produktā, darbības principi, aprēķini, novērtēšana un testēšanas procedūra ar rezultātiem. Pēdējā nodaļā ir aprakstīts gatavā produkta (PSU) elektromagnētiskās saderības novērtēšanas process. Testa procedūras un piedāvātās problēmas ar risinājumiem ir aprakstītas piektajā nodaļā. Darbā ir iekļauti divpadsmit informācijas avoti, viens pielikums, piecpadsmit tabulas, divdesmit viens attēls un četrdesmit seši vienādojumi, un tas ir ilustrēts ar diviem grafiskiem zīmējumiem. Bakalaura darba ar inženierprojektu mērķis ir izstrādāt trolejbusu sistēmas papildu barošanas bloku. Šī darba mērķis ir izvēlēties aparatūras komponentus un nodrošināt atbilstību elektromagnētiskās saderības pārbaudei. Lai izveidotu barošanas bloku (PSU), tiek veikti aprēķini. Aprēķini tiek piegādāti ar katras PSU daļas darba principiem aprakstiem. Aprēķinu rezultāti pievienoti 1.pielikumam. Lai pārbaudītu aprēķinu pareizību, tika veikta simulācija profesionālajā programmā Matlab/Simulink. Aprēķinu salīdzinājums ar simulāciju un aparatūras ieviešanas rezultātiem ir aprakstīts tūlīt pēc tam. Vēl viens šī bakalaura darba uzdevums ir panākt, lai barošanas pārveidotājs izietu elektromagnētiskās saderības pārbaudes procedūru. Šajā darbā ir pievienots elektromagnētiskā trokšņa analītiskais apraksts ar iespējamām problēmām un risinājumiem. Pēdējās sadaļās ir aprakstīta arī elektromagnētiskās saderības pārbaudes procedūra ar iepriekšējas atbilstības pārbaudes iekārtu. Šis darbs ir pirmais solis gatava produkta izstrādē. Tas ietver tikai PSU elektriskās specifikācijas, nevis mehāniskās. Lai izstrādātu “pārdošanai gatavu” produktu, ir nepieciešams sarežģītāks novērtējums un dažādu jomu inženieru komanda.
Atslēgas vārdi SMPS, PSU, switch-mode power supply, EMC, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, non-inverting buck-boost converter, half-bridge converter, high-frequency converter, conduction noise
Atslēgas vārdi angļu valodā SMPS, PSU, switch-mode power supply, EMC, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, non-inverting buck-boost converter, half-bridge converter, high-frequency converter, conduction noise
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.02.2023 12:36:47