Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ražošanas ēkas jaunbūve Jēkabpilī"
Nosaukums angļu valodā "New construction of a production building in Jēkabpils"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Elīna Barone
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Diplomprojekts sastāv no: 1. Pētnieciskās daļas – “Mūsdienu risinājumi ēku energoefektivitātē”; 2. Inženierprojekta – “Ražošanas ēkas jaunbūve Jēkabpilī”. Pētnieciskajā daļā tiek apskatīti mūsdienu siltumizolācijas materiāli, to siltumtehniskās īpašības, tiek apskatīta mehāniskās ventilācijas un energoefektīvu logu nepieciešamība atbilstoši mūsdienu prasībām. Tiek analizēti un veikti siltumtehniskie aprēķini četriem viendzīvokļa ēkas ārsienu tipiem, nosakot nepieciešamo siltumizolācijas biezumu atkarībā no plānotā materiāla. Darba ietvaros tiek pārbaudīts, vai ar plānotajiem ārsienu tipiem, paredzot energoefektīvas arī pārējās norobežojošās konstrukcijas un sistēmas, tiek sasniegts ēku energoefektivitātes minimālais pieļaujamais apkures patēriņa līmenis (A klase) jaunbūvei. Tiek veikts ārsienu tipu izmaksu salīdzinājums un izvērtēta mūsdienīgu siltumizolācijas materiālu izmantošanas lietderība. Inženierprojektā tiek izstrādāts ražošanas ēkas jaunbūves projekts. Darbā tiek aprakstīti ēkas arhitektoniskie un inženiertehniskie risinājumi, kā arī ugunsdrošības prasības. Veikti siltumtehniskie aprēķini un slodžu aprēķini. Darba ietvaros tiek veikts kopnes un tās elementu aprēķins, tehniski ekonomiskais salīdzinājums kolonnai, kā arī kolonnas un pamatu aprēķins. Projekta ietvaros izstrādāts būvdarbu procesa apraksts, darba un vides aizsardzības prasības, kā arī ievērojamie ugunsdrošības pasākumi objektā, izstrādāta lokālā un objekta koptāme. Izstrādāti arhitektūras un būvkonstrukciju rasējumi, ģenplāns, būvģenplāns ar tehnoloģisko karti un kalendārais grafiks. Darba izstrādes procesā ievēroti un izmantoti Latvijas būvnormatīvi, Eirokodeksa prasības, izmantota Axis VM programma un AutoCAD programma rasējumu izstrādei, kā arī PHPP programma siltumtehnisko aprēķinu veikšanai. Diplomprojekts sastāv no 141 lapas, 53 formulām, 41 attēla, 35 tabulām, 4 A1 rasējumiem un 9 A0 rasējumiem.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, siltumizolācija, ražošanas ēka, jaunbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency, thermal insulation, production building, new construction
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.01.2023 10:28:27