Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Fantoms ultraskaņas sonogrāfa iespēju demonstrēšanai
Nosaukums angļu valodā A phantom for demonstrating the capabilities of an ultrasound sonographer
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aldis Balodis
Recenzents Māris Kuzminskis
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt ultraskaņas sonogrāfa fantomu, ar spēju demonstrēt dažādas ultraskaņas sonogrāfa funkcijas, tajā skaitā: objekta izmēra un novietojuma izmeklēšanu, ultraskaņas sonogrāfa ehogenitātes pārbaudi objektiem un Doplera efekta demonstrēšanu pie laminārās un turbulentās plūsmas. Lai sasniegtu iepriekš izvirzītos mērķus, ir jāizstrādā un jāpiedāvā darba drošības standartiem atbilstoša sūkņa sistēma. Inženierprojekts sastāv no ievada, literatūras apskata par ultraskaņas sonogrāfa fantomiem, darba analīzes, analogu apraksta, tehniskās specifikācijas, variantu salīdzinājuma, tehniskiem un inženieraprēķiniem, darbības principa apraksta, detaļu izgatavošanas tehnoloģijas, izmaksu aprēķiniem, darba drošības, civilas aizsardzības un vides aizsardzības pasākumiem, strādājot ar ultraskaņas sonogrāfa fantomu, secinājumiem un rekomendācijām, literatūras saraksta un grafiskās daļas. Darba grafiskā daļa sastāv no kopskata rasējuma, kopsalikuma rasējuma, detaļu rasējumiem, variantu salīdzinājuma, funkcionālās shēmas, detaļu izgatavošanas tehnoloģijas un telpas plānojuma darbam ar ultraskaņas sonogrāfa fantomu. Darbā ir izmantoti 32 literatūras avoti, 38 attēli un 8 tabulas. Paskaidrojošās daļas kopējais apjoms ir 63 lappusēm un 1 pielikuma. Grafiskās daļas apjoms – 7 A1 formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi Ultraskaņas sonografa fantoms, ultraskaņa, turbulence, Doplera efekts, ehogenitāte, sūknis
Atslēgas vārdi angļu valodā Ultrasound sonographer phantom, ultrasound, turbulence, Doppler effect, echogenicity, pump
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2023 11:40:34