Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmumu darba vides faktoru ietekmes uz mazo un vidējo uzņēmumu darbības rezultātu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Business Environment Factors on the Performance of Small and Medium Sized Enterprises
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Hasindu Sandaruwan Bandara Wadana Thuwakku Mudiyanselage
Anotācija Bakalaura darba autore: Madhuna Dilshani Kumarage Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg.oec Inga Eriņa Bakalaura darba nosaukums: Uzņēmējdarbības vides faktoru ietekmes uz mazo un vidējo uzņēmumu darbības rezultātiem novērtējums. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs ir uz 65 lapām, tajā ir 10 tabulas, 29 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauts 53 interneta avots angļu valodā, tostarp grāmatas, zinātniskie žurnāli un tiešsaistes avoti. 1.pielikums-darbam pievienoti pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Galvenais mērķis ir izvērtēt zinātniski pētnieciskā darba veiktos pētījumus un vadīt lasītājus, lai iegūtu labāku rezultātu, zinot vērtējumus par uzņēmējdarbības vides faktoru ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmumu darbību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kumarage Madhuna Dilshani, Erina I. (2023). Uzņēmējdarbības vides faktoru ietekmes uz mazo un vidējo uzņēmumu darbības rezultātiem novērtējums. Bakalaura darbs. Rīga. RTU, IBEM DIBM, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 65p.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības vide, Uzņēmējs, Iekšējā vide, Ārējā vide, ŠriLanka, Apģērbu industrija, SWOT analīze, PESTEL analīze, Kultūras aisbergs, Uzņēmums, Mazie un vidējie uzņēmumi, vides faktori, sniegums, Dibinātāji, efektivitāte, anketa
Atslēgas vārdi angļu valodā Business environment, Entrepreneur, Internal environment, External environment, SriLanka, Apparel industry, SWOT analysis, PESTEL analysis, Cultural iceberg, Enterprise, Small and medium sized enterprise, environment factors, performances, Founders, efficiency, questionnaire
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2023 16:33:19