Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamā sektora tirgus izpētes pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improvement of the market research for multi-apartment residential sector
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Gita Actiņa
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darbs “Daudzdzīvokļu dzīvojamā sektora tirgus izpētes pilnveide” ir līdz šim detalizētākais pētījums, kurā apskatītas pētnieciskās metodes, kā veikt nekustamo īpašumu tirgus analīzi, koncetrējoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektoru. Nekustamā īpašuma tirgus analīze ir veids, kas palīdz apkopot informāciju, lai zinātu, cik lietderīgi ir investēt finansējumu nekustamajā īpašumā, kā arī noteikt pilsētas vai rajona nekustamā īpašuma potenciālu. Tirgus izpēte ir pirmais solis, ko veic investors pirms ienākšanas tirgū, tāpēc autors šajā pētījumā papildināja un uzlaboja esošo daudzdzīvokļu dzīvojamā sektora tirgus izpētes metodoloģiju. Maģistra darba mērķis- izpētīt esošas daudzdzīvokļu dzīvojamā sektora tirgus analīzes metodes un pilnveidot tās. Pētījums sastāv no trīs daļām- analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek apskatīti esošie, galvenie daudzdzīvokļu dzīvojamā sektora tirgus situācijas ietekmējošie faktori, identificētas esošās tirgus problēmas un apkopota dažāda veida statistika par dzīvokļu tirgu un tendencēm, salīdzinot at citām Eiropas valstīm. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta esošā daudzdzīvokļu dzīvojamā sektora tirgus izpētes metodoloģija. Praktiskajā daļā tiek pilnveidoti un aprakstīti esošās tirgus izpētes veidi un izmantojot jauno metodi tiek veikta 1 zemes gabala tirgus izpēte. Pētījumā tika izmantotas trīs pētniecības metodes: analīzes metode, indukcijas metode un kvantitatīvā satura metodes, kas ļāva sekmīgi veikt pētījumu, analizējot trīs nekustamo īpašumu attīstītāju 2021. gadā veidotās tirgus izpētes metodoloģijas. Visas darbā apskatītās metodoloģijas savā starpā bija līdzīgas, atšķiras tikai niansēs, kas nekustamā īpašuma tirgus izpētes gala rezultātu mainīja 0,1% robežās. Lai tiktu sasniegts pētījuma mērķis, autors apkopoja visas metodoloģijas un papildināju tās ar riskiem. Galvenie tirgus izpētes ietekmējošie raksturlielumi, kas līdz 2021. gadam parasti netika ievērtēti- EURIBOR likmes paaugstināšanās virs nulles procentu atzīmes, ēku energoefektivitāte, ēku apkures veids, ēku garantijas periods, ēku pārvaldnieka kompetence, ēku kvalitātes sertifikācija, plānotā zemes gabala ģeodēzija un ģeoloģija. Maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes- “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras” maģistra studiju programmā „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” un sastāv no 92 lapām, izmantots 31 literatūras avots. Atslēgvārdi: Nekustamais īpašums, tirgus izpēte, daudzdzīvokļu dzīvojamais segments, nekustamo īpašumu vērtēšana, nekustamā īpašuma tirgus tendences.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, tirgus izpēte, daudzdzīvokļu dzīvojamais segments, nekustamo īpašumu vērtēšana, nekustamā īpašuma tirgus tendences.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, market research, multi-apartment residential segment, real estate valuation, real estate market trends.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2023 20:59:37