Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Indijas mikrofinansēšanas organizāciju finanšu darbības noteicošo faktoru novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of financial performance determinants of microfinance institutions in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija ANOTĀCIJA Noslēguma darba autors: Shaziya Safeel Mohamed Safeel Medar Manzil Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec Natalja Lace Noslēguma darba temats: Indijas mikrofinansēšanas organizāciju finanšu darbības noteicošo faktoru novērtējums Noslēguma darbs rakstīts rakstīts: Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 92 lappuses, tajā ir 8 attēli, 38 tabulas, 7 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 65 avotus angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Vidējā aizdevuma summa Indijas MFI tirgū ir daudz lielāka nekā vidējā aizdevuma summa MIX sola tirgū, kas liecina par šo organizāciju sociālo stabilitāti. MFI efektivitātes rādītāji ir labāki nekā iepriekšējos gados, taču tie nav izcili, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jo 2021. gadā riska portfeļa rādītājs ir augstāks nekā iepriekšējā gadā. Neatkarīgais mainīgais ROA ir pakļauts ievērojamai NAB, ALS un PR mikrofinansēšanas atbalsta komponentiem. Mainīgais lielums, kas mēra mikrofinansēšanas pieejamību, ko sauc par PAR, būtiski ietekmē atkarīgo mainīgo, kas pazīstams kā ROE. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Safeel S. (2023). Indijas mikrofinansēšanas organizāciju finanšu darbības noteicošo faktoru novērtējums, N Lace. Riga: RTU, FEEM, “Business Finance”, 2022, 92
Atslēgas vārdi Safeel S. (2023). Indijas mikrofinansēšanas organizāciju finanšu darbības noteicošo faktoru novērtējums, N Lace. Riga: RTU, FEEM, “Business Finance”, 2022, 92
Atslēgas vārdi angļu valodā Safeel S. (2022). Assessment of financial performance determinants of microfinance institutions in India, N Lace. Riga: RTU, FEEM, “Business Finance”, 2022, 92
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2023 19:06:00