Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jaunuzņēmumu attīstības iespēju novērtējums Eiropā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Startup Company Development Opportunities in Europe
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Winshow Alukka Paulu
Anotācija Bakalaura darba autors: Saidlazizkhuja Kobilov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Jaunuzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Eiropā Bakalaura darbs rakstīts ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 61 lapa (bez pielikumiem), tajā iekļautas 23 tabulas un 22 attēls. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 40 avoti angļu valodā, tostarp grāmatas, zinātniskie žurnāli un tiešsaistes avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba galvenais mērķis ir novērtēt jaunuzņēmumu attīstību Eiropas valstīs, tos analizējot. Darbs sastāv no 2 galvenajām daļām, pirmajā daļā autors raksta par jaunuzņēmumu pamatjēdzieniem, bet otrajā daļā autors analizē atlasītos uzņēmumus, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes un sniedz secinājumus un priekšlikumus atbilstoši veiktajai analīzei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kobilov, S., Eriņa, J. (2023). Jaunuzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Eiropā. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 61 lpp.
Atslēgas vārdi Jaunuzņēmuma, ekosistēma, inovācijas, finansējums, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Startup, ecosystem, innovation, funding, development
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2023 19:02:33