Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārdevēja uzvedības ietekmes uz patērētāja pirkšanas lēmuma pieņemšanu novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of a Salesperson’s Behavior on Consumer’s Purchase Decisions
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Mūsdienu intensīvās mārketinga sāncensības rezultātā tirdzniecības organizācijām ir jāizstrādā efektīvākas un efektīvākas pārdošanas vadības stratēģijas, lai konkurētu savā nozarē. Tā rezultātā viena no galvenajām prioritātēm lielākajai daļai vadītāju ir uzlabot savu pārdevēju sniegumu un spējas. Mārketings bez pārdevējiem nesasniegtu savus mērķus. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt pārdevēja rīcības ietekmi uz patērētāju pirkuma lēmumiem ODEL PLC mazumtirdzniecības iestādēs. Literatūra liecina, ka pārdevēju uzvedības īpašības labvēlīgi ietekmē klientu lēmumus par pirkumiem. Pētījums tika veikts 300 ODEL mazumtirdzniecības veikala klientiem, un tika izsniegtas anketas, lai iegūtu primāros datus no nejauši izvēlētiem klientiem, kuri apmeklēja ODEL PLC. Šim nolūkam tika izmantota daudzpakāpju klasteru izlase. Lai izvēlētos kolekciju, tika izmantota daudzpakāpju klasteru izlase, pēc tam hipotēžu pārbaudei tika izmantota korelācijas daudzkārtēja regresija un aprakstošā statistika. Veicinot pētījuma mērķi, pētījumā tika pētītas četras pārdevēju uzvedības iezīmes: ētiskā uzvedība, klausīšanās spēja, emocionālā inteliģence un attiecību prasmes. Tas sniedza apstiprinošus pierādījumus tam, ka visām četrām uzvedības iezīmēm ir vidēji spēcīga saistība ar klienta pirkuma lēmumiem. Vēl viens mērķis bija atklāt ODEL visvairāk ietekmējošo īpašību pirkšanas lēmumu pieņemšanā, un iegūtie dati sniedza adekvātu atbalstu priekšstatam, ka pārdevēju ieklausīšanās prasme ir visietekmīgākā uzvedības iezīme klientu pirkuma lēmumu pieņemšanā. Viens no šī pētījuma galvenajiem ierobežojumiem bija starpaptauju ierobežojums. Šis pētījums palīdz ODEL PLC nodrošināt, ka pārdevēji apgūst nepieciešamās prasmes, pastāvīgi uzraugot tās, kā arī palīdz vadītājiem koncentrēties uz uzvedības īpašībām, pieņemot darbā un apmācot pārdevējus
Atslēgas vārdi pārdevējs, pārdevēja uzvedība, patērētāja lēmums par pirkumu, pārdevēja uzvedības ietekme uz patērētāja pirkuma lēmumiem, ētiskā uzvedība, klausīšanās spēja, emocionālā inteliģence un attiecību prasmes
Atslēgas vārdi angļu valodā Sales person, sale persons behavior, consumer purchasing decision, impact of Salesperson’s Behavior on Consumer’s Purchase Decisions, ethical behavior, listening ability, emotional intelligence, and relational skills
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2023 16:16:09