Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības pašdeklarēšanās sistēmas izveide
Nosaukums angļu valodā Creation of the unified fire safety and civil defense self-declaration system
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Mārtiņš Baltmanis
Recenzents Aleksandrs Babra
Anotācija Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 2. kursa students Rūdolfs Āzens. Diplomprojekts “Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības pašdeklarēšanas sistēmas izveide” tika izstrādāts ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikācijas iegūšanai. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 56 lpp. Diplomprojekta mērķis izveidot Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēmu. Darba izstrādē pielietotas pētīšanas metodes: monogrāfiskā metode – literatūras un avoti datu analīze, sekundāro datu analīze, grafiskā metode – datu analīzei un vizualizēšanai. Diplomprojekta sagatavošanas procesā tika izpētīta pieejamā literatūra un datu avoti, veikta dažādu normatīvo aktu u.c. datu analīze, kā arī grafiski apkopoti iegūtie dati tabulās un attēlos, tāpat izmantota sekundāro datu analīze. Autors izanalizēja pieejamo publicēto un nepublicēto literatūru, veicis citu valstu pieredzes apkopojumu un analīzi Igaunijā, Bostonā (ASV) un Somijā. Veicis jaunizveidojamo informācijas sistēmu analīzi, kā arī izveidojis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nepieciešamās Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēmas saturu. Izanalizētā informācija un iegūtie dati liecina, ka pašdeklarēšanas risinājums sniedz iespēju iegūt informāciju par plašāku objektu loku, tādā veidā radot precīzāku ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu valstī. Pamatieguvums no Pašdeklarēšanas sistēmas ieviešanas ir kvantitatīvu datu ieguve par objektu ugunsdrošību valsts mērogā, kā arī efektīva komunikācija ar klientiem, nodrošinot arī preventīva rakstura risinājumus. Diplomprojekts sastāv no 51 lappusēm, tas ietver ievadu, trīs nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, izmantoto bibliogrāfisko sarakstu, septiņus attēlus, vienu tabulu, trīs pielikumus. Darbā izmantoti 18 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības pašdeklarēšanas sistēmas izveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Creation of the unified fire safety and civil protection platform self-declaration system
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2023 13:23:14