Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz uzņēmuma darbību Indijā novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of foreign direct investment on company’s performance in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Andrejs Čirjevskis
Anotācija Noslēguma darba autors: Athulya Vinod Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Nataļja Lāce Noslēguma darba temats: Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz uzņēmuma darbību Indijā novērtējums Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, metodiskā daļa, empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 19 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 62 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pārbaudot hipotēzi, tika konstatēts, ka Indijas IT sektorā nav būtiskas atšķirības starp uzņēmumu ar un bez ĀTI finanšu rādītājiem. Tomēr jauktu tirgū būtiskas atšķirības finanšu rādītājos tika novērotas uzņēmumiem ar un bez ārvalstu īpašumtiesībām. ĀTI būtiski ietekmēja kapitāla atdevi jaukto tirgu tirgū. Indijas IT sektorā tika novērots, ka uzņēmumi ar ĀTI darbojas labāk atbilstoši peļņas normām, savukārt uzņēmumi bez ĀTI darbojas labāk atbilstoši peļņas normām. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vinod A.: Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz uzņēmuma darbību Indijā novērtējums. Maģistra darbs/ A. Vinod, N. Lāce. - Rīga: RTU, FEEM, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbības finanses”, 2022, 84
Atslēgas vārdi ĀTI, finanšu rādītāji, IT nozare Indijā, jauktais sektors Indijā
Atslēgas vārdi angļu valodā FDI, Financial Performance, IT sector in India, Mix Sector in India
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 22:32:26