Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Darba vides drošības paaugstināšana valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā
Nosaukums angļu valodā Increasing the safety of the working environment in the field of national fire safety supervision
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents Iveta Uka
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autore: Līga Kigitoviča. Diplomprojekta darba zinātniskais vadītāja: Mg.oec., MG. Da Guna Bazone Diplomprojekta tēma: „Darba vides drošības paaugstināšana valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā”. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 55 lappusēm. Diplomprojekts satur 14 tabulas, 6 attēlus, 1 formulu, 4 pielikumus. Diplomprojekta bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 29 informācijas avoti. Diplomprojekts ir izstrādāts darba aizsardzības jomā un paredzēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu darba vides drošības paaugstināšanai, lai mazinātu traumatisma iespēju darba vietā un ārpus tās. Galvenie diplomprojekta ietvaros aplūkotie jautājumi un rezultāti: 1. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt aktuālu darba vides riska faktoru novērtējumu amatpersonām, kuras veic ugunsdrošības uzraudzību un civilās aizsardzības prasību kontroli, un papildināt esošo un izstrādāt jaunu darba aizsardzības dokumentāciju. 2. Teorētiskā daļā tika apskatīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) un VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektoru un vecāko inspektoru darbības apraksts. Tika veikta normatīvo aktu analīze. Tika apskatīti normatīvie akti, kuri saistīti ar VUGD inspektoru darbu un darba aizsardzības prasību ievērošanu, veicot tiešos darba pienākumus. Tika veikts VUGD inspektoru esošās darba aizsardzības dokumentācijas audits. 3. Analītiskajā daļā tika analizēti darba vides riski VUGD inspektoru darbā un noteikta atbilstoša vērtēšanas metode darba vides riska novērtējumam. Lai izstrādātu darba vides riska novērtējumu tika veikts darba vietu audits, izskatot darba vietu atbilstību likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un esošajām rekomendācijām. Pēc aktuālās informācijas iegūšanas tika veikti nepieciešamie aprēķini un tika izstrādāts jauns, aktuāls darba vides riska faktoru vērtējums. 4. Praktiskajā daļā tika veikta darba aizsardzības instrukciju saraksta pilnveidošana, darba vides riska vērtējumā iegūto rezultātu apraksts un tika izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns 2023.gadam. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, drošības paaugstināšana, ugunsdrošības uzraudzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor protection, safety improvement, fire safety monitoring
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 19:32:49