Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmu (APAS) pilnveide
Nosaukums angļu valodā Administrative violation process support system improvement
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Tomass Lausmā
Recenzents Iveta Uka
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Aivis Zeiza Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākais inspektors majors Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Tomass Lausmā Diplomprojekta tēma: Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmas (APAS) pilnveide (Administrative violation process support system improvement) Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 50 lappusēm. Diplomprojekts satur 21 attēlu, 1 tabulu un 3 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojektā bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 15 informācijas avoti, tajā skaitā, 4 Latvijas Republikas likumi, 2 Ministru kabineta noteikumi, 1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējais normatīvais akts, 8 interneta resursi, kā arī Diplomprojekta ietvaros tiek izmantoti Iekšlietu ministrijas Informācijas centra administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmas (APAS) apmācību materiāli. Galvenie Diplomprojektā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir izpētīt administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmas (APAS) darbību, konstatēt problēmas, piedāvāt risinājumus. Analītiskajā daļā tiek skaidrota administratīvā pārkāpuma procesa norise un regulējums, administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta informācijas sistēmas (turpmāk – APAS) raksturojums likumu izpratnē, izpētīti APAS darbības pamatprincipi, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetencē esošie administratīvie pārkāpumi. Teorētiskajā daļā tiek konstatētas APAS problēmas un trūkumi, piedāvāti risinājumi. Tiek pētīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta administratīvo pārkāpumu procesu statistika un veikta administratīvo pārkāpumu procesu skaita prognozēšana līdz 2026.gadam. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veikto anketēšanu un APAS darbības izpēti, tiek veikti secinājumi par autora priekšlikumiem, kā uzlabot, automatizēt un modernizēt APAS. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ugunsdrošības uzraudzība, administratīvais pārkāpuma process
Atslēgas vārdi angļu valodā State Fire and Rescue Service, fire safety monitoring, administrative violation process
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 19:04:20