Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par cilvēkresursu vadības pieejām IT nozarē Latvijā
Nosaukums angļu valodā Research on Human Resource Management Approaches in the IT Industry in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Līga Kamola
Anotācija Anotācija Noslēguma darba autors: Marta Mellēna Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr. oec. Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Pētījums par cilvēkresursu vadības pieejām IT nozarē Latvijā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētnieciskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā izanalizēta teorētiskā literatūra par cilvēkresursu vadības pieejām, mācībām un attīstību, apkopoti dati par IT nozari Latvijā. Veikta IT nozarē nodarbināto anketēšana, kā arī intervijas ar IT nozares cilvēkresursu vadības speciālistiem. Veikta IT nozares cilvēkresursu vadības pieeju analīze, pielietojot pētījuma gaitā iegūtos datus. Veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Mellēna M., (2023) Pētījums par cilvēkresursu vadības pieejām IT nozarē Latvijā. Bakalaura darbs/ M. Mellēna, R. Greitāne.- Rīga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 63 lpp.
Atslēgas vārdi Cilvēkresursu vadība, informācijas tehnoloģijas, mācīšanas un attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resource management, information technologies, learning and development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 17:57:33