Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Iekļaujoša dzīvojamā vide
Nosaukums angļu valodā Inclusive Urban Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Māra Liepa-Zemeša
Anotācija Darbā analizēta vides pieejamība un problēmas, kas saistītas ar iekļaujošu dzīvojamo vidi, lai nodrošinātu brīvu piekļuvi pakalpojumiem un pilnvērtīgu līdzdalību dažādās dzīves jomās visām sabiedrības grupām. Izmantojot pētījumus, publikācijas un zinātnisko literatūru, tiek aplūkoti pieejamības dažādie aspekti, kavējošie un veicinošie faktori, universālā dizaina iespējas, kas definē principus, pēc kuriem vadoties iespējams vidi pielāgot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ko ir patīkami lietot visai sabiedrībai. Darba gaitā ir aplūkoti gan Latvijas, gan Eiropas Savienības normatīvie akti, kas regulē vides pieejamību, tiek analizēti dažādi konkrēti piemēri Latvijā, kā arī izvērtēti labās prakses piemēri Eiropā. Veiktās socioloģiskās aptaujas dati parāda tendenci cilvēku domāšanā un izpratnē jautājumos, kas saistīti ar iekļaujošu dzīvojamo vidi. Darba mērķis ir rosināt arhitektu, profesionāļu un sabiedrības kopumā uztveres maiņu par pieejamu vidi un universālo dizainu kā sabiedrības kopēju vajadzību. Darba noslēgumā ir izdarīti aktuāli un uz nākotni vērsti secinājumi un risinājumi, kuru ieviešana veicinātu sabiedrības izpratni un demokrātijas principus. Darbs sastāv no 63 lapām, trim secīgām nodaļām, deviņām apakšnodaļām un secinājumiem, kam pievienoti pielikumi un socioloģiskās aptaujas apraksts un pētījuma rezultāti un astoņpadsmit attēli.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: pieejamība, iekļaušana, pilsētvide, universāls, sabiedrība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: accessibility, inclusion, urban environment, universal, society.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 17:40:58