Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu pilnveide Valmieras novadā
Nosaukums angļu valodā Development of procedures for the management of multi-apartment residential houses in Valmiera municipality
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kaspars Freimanis
Recenzents Baiba Pļaviņa
Anotācija Maģistra darba “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu pilnveide Valmieras novadā” mērķis ir analizēt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.pantā noteiktās obligāto veicamo pārvaldīšanas darbību ievērošanu Valmieras novadā. Analizējot dzīvojamo fondu Valmieras novadā, uzsvars darbā likts uz nekustamo īpašumu tehnisko stāvokli un uz pārvaldīšanas uzdevuma izpildi. Maģistra darbā izmantotās pētniecības metodes dod ieskatu, kā īpašumu pārvaldīšana ir tikusi un tiek veikta patreizējā Valmieras novadā un tās mijiedarbība ar normatīvajiem aktiem. Maģistra darba izstrādes uzdevums ir noskaidrot un rasts procesu pilnveidošanas iespējas: • vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tai piesaistīto funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārvaldība ir jāuztic kvalificētiem pārvaldniekiem, neatkarīgi cik liela māja tiek apsaimniekota; • cik lielā apjomā pārvaldnieki veic ēku fizisko uzturēšanu, tostarp, vai īpašumiem tiek veiktas periodiskās pārbaudes; • vai īpašuma periodiskās tehniskās pārbaudes tiek veiktas formāli vai tomēr arī veikta nepilnību novēršana; • kā veicināt lielāku kopīpašnieku iesaisti pārvaldīšanā; • kā optimizēt pārvaldnieku darbību, samazinot izmaksas un ieviešot modernās tehnoloģijas, piem., informāciju tehnoloģijas, inženierkomunikāciju tehnoloģijas utt. Izvirzot hipotēzi, vai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbību obligātums ir stratēģiski svarīgs Latvijas dzīvojamā fonda atveseļošanai un sakārtošanai, jānorāda, ka esam tikai pašā sākuma stadijā un vēl ir liels darbs jāiegulda. Nepieciešama lielāka pārvaldnieku ieinteresētība un sabiedrības izglītošana! Iedzīvotājiem jārada lielāka uzticamība pārvaldnieka darbam. Maģistra darba apjoms – 104 lapaspuses
Atslēgas vārdi Pārvaldīšana; pārvaldīšanas uzdevums; apsekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Management; management contribution; surveying
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 16:49:58