Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par vadības stila ietekmi uz organizācijas darbību
Nosaukums angļu valodā Study of the Influence of Leadership Style on Organizational Performance
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Liene Voroņenko
Anotācija Bakalaura darba autors: Yulduz Mirgazieva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.) Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Vadības stila ietekmes uz organizācijas sniegumu izpēte Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms 47 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir: 26 avoti angļu valodā, tostarp grāmatas, zinātniskie publikācijas un tiešsaistes resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbam veiktais pētījums atklāja, ka līderības stilu izpēte un ietekme organizācijās ir vissvarīgākais elements uzņēmuma pastāvēšanā, jo avots ir darbinieki, kas rada peļņu uzņēmumam un tā izaugsmei. Daudzas klasifikācijas un taktikas, kas šobrīd ietekmē darbinieku produktivitāti darba vietā, ir identificētas, veicot pētījumus par vadības stiliem. Uzņēmuma vadībai tika piedāvāti dažādi praktiski risinājumi, lai veicinātu panākumus, kas savukārt paaugstināja darbinieku motivāciju un radīja vēlmi strādāt. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts Mirgazieva, Yu: Vadības stila ietekmes uz organizācijas sniegumu izpēte. Bakalaura darbs/ Yu. Mirgazieva, I.Eriņa - Rīga: RTU, FEEM, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 2023 - 47 lpp.
Atslēgas vārdi vadība, organizācija, uzņēmums, vadības stili, viesmīlības nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā leadership, organization, company, leadership styles, hospitality industry
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 16:37:30