Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izaicinājumi un iespējas Indijā
Nosaukums angļu valodā Challenges and Opportunities for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Zakia Siddiqui
Anotācija Bakalaura darba autors: Shruti Jitendrakumar Patel Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Indijā: izaicinājumi un iespējas Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas un pētījuma daļas, secinājuma un priekšlikumiem. Darbs sastāv no 52 lapām, 28 attēliem un 8 tabulām. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 33 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums Bakalaura darba galvenie rezultāti: Rezultāti liecina, ka Indijas mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) cieš no tādiem šķēršļiem kā ierobežotas mārketinga saites, neatbilstoša infrastruktūra un kompetenta darbaspēka trūkums. Indijā nav iespēju MVU veikt ārvalstu tiešās investīcijas un eksportēt produktus un pakalpojumus. Lielākās grūtības saistībā ar valdības stratēģiju palīdzēt MVU ir tas, ka procedūra ir sarežģīta, un lielākā daļa MVU nezina par programmu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Patel, S., Šatrevičs, V. (2022). Mazā un vidējā uzņēmuma attīstība Indijā: izaicinājumi un iespējas. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”. 53p.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: MVU Indijā, Izaicinājumi MVU, Iespējas MVU, Valdības politika MVU.
Atslēgas vārdi angļu valodā SMEs in India, Challenges in SMEs, Opportunities in SMEs, Government policy for SMEs.
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 11:48:50