Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Apģērba un individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanas kārtības pilnveide
Nosaukums angļu valodā Improving the procedures for the use of garments and personal protective equipment
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Inga Dāboliņa
Recenzents Iveta Uka
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autors: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Iepirkumu un nodrošinājuma pārvaldes Nodrošinājuma stratēģijas nodaļas priekšnieks virsleitnants Valdis Cielēns. Diplomprojekta tēma: Apģērba un individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanas kārtības pilnveide. Diplomprojekta mērķis ir Izstrādāt apģērba un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu, pamatojoties apģērbu un individuālo aizsardzības līdzekļu pielietojuma aspektos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Darba analītiskajā daļa izpētīts VUGD nodrošinājums apģērbu (gan ikdienas, gan aizsargapģērbu) un individuālo aizsardzības līdzekļu jomā. Izstrādāta sistematizācija dažādu pielietojumu aspektos, ņemot vērā gan termisko aizsardzību un citus darba drošības aspektus, gan apģērba slāņojumu siltuma (clo) vienības, gan siltuma zuduma pretestības (Rct) vienības. Darba teorētiskajā daļā izpētīts pašreizējais normatīvais regulējums, saistošie nozares standarti un starptautiskā pieredze, atbilstoša zinātniskā literatūra. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem un autora gūto pieredzi, sagatavots aktualizēts materiāls normatīvā akta projektam, tajā iekļaujot gan esošo materiāltehnisko bāzi, gan ieteikumus tās pilnveidošanai. Tika veikta viena sistematizācijas aspekta aprobācija – izveidots ieteicamais apģērba komplekts konkrētiem (definētiem) darba apstākļiem. Noformulēti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darbs satur 61 lapaspusi, skaidrojumus un saīsinājumus, ievadu, 3 nodaļas, 8 apakšnodaļas, 10 tabulas, 19 attēlus, 1 pielikumu (ar saistītajiem dokumentiem – 3.pielikumiem), izmantotās literatūras sarakstā norādīti 35 avoti.
Atslēgas vārdi Individuālie aizsardzības līdzekļi formas tērpi uniformas
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal protective equipment uniforms
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2023 08:52:54