Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Autonomo dūmu detektoru efektivitātes pilnveide ekspluatācijas laikā
Nosaukums angļu valodā Improving the efficiency of autonomous smoke detectors during operation
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Jemeļjanovs
Recenzents Igors Ponomarjovs
Anotācija Diplomdarba “Autonomo dūmu detektoru efektivitātes pilnveide ekspluatācijas laikā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes pilna laika klātienes 2.kursa studējošā Irita Slavinska. Diplomdarbā tika izanalizēta ugunsgrēku statistika pēdējo desmit gadu laikā, kā arī ugunsgrēkos bojāgājušo un cietušo skaita izmaiņas laika gaitā. Tika izpētīts, vai prasība par dūmu detektora obligātu uzstādīšanu katrā mājoklī ietekmējusi uz ugunsgrēku un bojāgājušo skaitu. Diplomdarbā tika izpētīti Latvijas un ārzemju pieejamie informatīvā rakstura materiāli, par dūmu detektoru pielietošanu, par normatīvām prasībām sakarā ar dūmu detektoru obligātu pielietošanu dzīvojamās ēkās, kā arī statistika, par dūmu detektoru ietekmi uz bojāgājušo skaitu. Diplomdarba analītiskā daļā autore ir izanalizējusi statistikas datus par ugunsgrēku skaitu Latvijā, bojāgājušo un cietušo skaitu, gan pirms tika ieviesta prasība par katra mājokļa obligātu nodrošināšanu ar autonomo ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem, gan laikā, kad prasība jau bija obligāta. Kā arī tika izanalizēta informācija, par dūmu detektoru esamību vai neesamību mājokļos, kur Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests bija dzēsis ugunsgrēkus, kā arī to ietekmi uz bojāgājušo skaitu. Teorētiskajā daļā tika apkopota informācija par dūmu detektoru pielietošanu citās valstīs, tika izpētīts, kādas obligātas prasības tiek piemērotas saistībā ar dūmu detektoriem. Tika izanalizēti statistikas dati par bojāgājušiem ugunsgrēkos citās valstīs, apskatīti citu valsts zinātnieku pētījumi par šo tēmu. Veiktās aptaujas par dūmu detektoriem Latvijā rezultātu apkopošana un analizēšana. Diplomdarba praktiskās daļas ietvaros tika organizēts eksperiments, kura ietvaros, tika pārbaudīti dūmu detektoru nostrādāšanas laiki, atkarībā no ekspluatācijas ilguma un vietas. Tika veikts kritiskā evakuācijas laika aprēķins un tika analizēti un salīdzināti visi eksperimenta gaitā iegūtie dati. Veikta amatpersonu aptauja par ugunsdrošības pārbaudēm dzīvojamā sektorā. Darba autore izstrādāja priekšlikumus, lai uzlabotu ugunsdrošības stāvokli dzīvojamā sektorā, kas balstās uz eksperimentā iegūtiem datiem, analītiskās un praktiskās daļu analīzes rezultātiem. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Diplomdarbs sastāv no 55 lpp., 18 tabulām, 27 attēliem, 5 pielikumiem un 19 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi dūmu detektors, nostrādāšanas laiki, ekspluatācijas ilgums
Atslēgas vārdi angļu valodā smoke detector, working time, exploitation period
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 22:00:41