Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Valsts Robežsardzes Aviācijas pārvaldes Civilās aizsardzības plāna pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improving of Civil defence plan for State Border Guard Aviation board
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jeļena Pundure
Recenzents Andrejs Ozoliņš
Anotācija Diplomprojekta autors Rīgas tehniskā universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes, Darba un civilās aizsardzības institūta, Darba un civilās aizsardzības katedra Inženieru studiju programmas “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” 2. kursa pilna laika klātienes students Jānis Klodāns. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs ir Rīgas Tehniskās Universitātes Darba un civilās aizsardzības institūta direktora vietniece asoc. profesore Jeļena Pundure. Diplomprojekta nosaukums - Valsts Robežsardzes Aviācijas pārvaldes Civilās aizsardzības plāna pilnveidošana. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām - analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļās. Analītiskā daļa sastāv normatīvo aktu un pētāmā objekta analīzes. Analītiskajā daļā tika izanalizēti normatīvie akti saistībā ar Civilās aizsardzības sistēmu Latvijā, izanalizēta Valsts Robežsardzes Aviācijas pārvaldes struktūra, izpētīts pieejamais materiāltehniskais nodrošinājums, kā arī izpētīta aviācijas dienestu ārvalstu pieredze Civilajā aizsardzībā. Teorētiskā daļa sastāv no pētāmās problēmas pamatojuma analīzes. Tika kritiski izanalizēts Valsts Robežsardzes Aviācijas pārvaldes Civilās aizsardzības plāns, izpētīti objekta apdraudējumi un veikti aprēķini un iespējamie scenāriji apdraudējuma gadījumā. Praktiskā daļā darba autors izstrādāja Civilās Aizsardzības pasākumu pilnveidošanas plānu, veica aprēķinus uz ekonomisko ietekmi tā realizācijai, ka arī izstrādāja Civilās aizsardzības mācību scenāriju. Diplomprojekta apjoms – diplomprojekts sastāv no 46 lappusēm, 17 attēliem, 11 tabulām un 28 izmantotās literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Valsts Robežsardze, Aviācijas pārvalde, Civilā aizsardzība, Civilās aizsardzības plāns.
Atslēgas vārdi angļu valodā Border Guard, Aviation Board, Civil Defense, Civil Defense plan
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 20:49:36