Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēka riska samazināšanas pilnveide kokapstrādes nozarē
Nosaukums angļu valodā Fire risk reduction development in the woodworking industry
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Andrejs Graudiņš
Recenzents Aleksandrs Babra
Anotācija Diplomprojekta tēma: Ugunsgrēka riska samazināšana pilnveide kokapstrādes nozarē. Diplomprojekta mērķis: Uzlabot kokapstrādes uzņēmumu ugunsdrošību. Pētījuma objekts: Kokapstrādes nozare Latvijas Republikas teritorijā. Diplomprojekta uzdevumi: 1. Izpētīt normatīvo bāzi, kas attiecas uz kokapstrādes uzņēmumu ugunsdrošību; 2. Izpētīt ugunsgrēku statistiku un ugunsgrēku cēloņus kokapstrādes nozarē pēdējo 10 gadu griezumā; 3. Izpētīt riska novērtēšanas procesu un riska novērtēšanas metodes; 4. Veikt kokapstrādes objektu apsekošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils daļas pārziņas rajonā; 5. Veikt aptauju atbildīgajiem par ugunsdrošību kokapstrādes uzņēmumos Jēkabpils novadā. 6. Izstrādāt darbības plānu ugunsgrēku risku mazināšanai kokapstrādes uzņēmumos, ņemot vērā izpētītos informācijas avotus, aptaujas rezultātus un apsekošanā gūtos rezultātus; 7. Veikt secinājumus un priekšlikumus. Diplomprojekta analītiskā daļa: Tiek pētīta normatīvā bāze, kas attiecas uz kokapstrādes uzņēmumu ugunsdrošību, aprakstīta kokapstrāde Latvijā, apkopota informācija par ugunsgrēku statistiku iepriekš minētajos uzņēmumos. Diplomprojekta teorētiskā daļa: Tiek pētītas riska novērtējuma metodes, pētīti iespējamie ugunsgrēku cēloņi kokapstrādes nozarē. Diplomprojekta praktiskā daļa: Tiek apsekoti kokapstrādes uzņēmumi, tiek veikta aptauja atbildīgajiem par ugunsdrošību, veidots plāns, pēc kura vadoties iespējams samazināt ugunsgrēka riskus. Diplomprojekta autors: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Viesītes posteņa komandieris virsleitnants Miks Bondars. Diplomprojekta vadītājs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes vecākais inspektors ing. Andrejs Graudiņš. Diplomprojekts sastāv no 48 lapaspusēm, 10 attēliem, 13 tabulām, diplomprojektā izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kokapstrādes nozare, ugunsgrēka riska mazināšana, ugunsgrēku risku plānošana un vērtēšana, ugunsgrēku iemesli, riska matricas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Woodworking industry, fire risk reduction, fire risk planning and assessment, causes of fires, risk matrices.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 20:24:02