Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasību pilnveidošana dzīvojamā sektorā
Nosaukums angļu valodā Improvement of fire safety regulations in the residential sector
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Māris Ziemelis
Recenzents Aleksandrs Babra
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Agnese Finka. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Asociētais profesors Dr.sc.ing. Māris Ziemelis. Diplomprojekta tēma: “Ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasību pilnveidošana dzīvojamā sektorā” (“Improvement of fire safety regulations in the residential sector”). Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 70 lapaspusēm, satur 7 tabulas, 19 attēlus un 3 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 43 informācijas avoti. Galvenie diplomprojektā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt ugunsgrēka apdraudējuma riskus un spēkā esošās ugunsdrošības prasības dzīvojamā sektorā, un sniegt konkrētus priekšlikumus ugunsdrošības prasību pilnveidei dzīvojamā sektorā. Darba analītiskajā daļā tika apkopoti un analizēti ugunsgrēku statistikas dati dzīvojamā sektorā Latvijā pēdējo 10 gadu laikā. Teorētiskajā daļā tika analizēti pastāvošie ugunsgrēka apdraudējuma riski dzīvojamā sektorā. Tika izpētītas un izvērtētas ugunsdrošības normatīvo aktu prasības Latvijā un salīdzinātas ar dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu spēkā esošām ugunsdrošības normatīvu prasībām. Praktiskajā daļā tika veikta dzīvojamā sektora ugunsdrošības pārbaude un analizēti iegūtie rezultāti. Praktiskās daļas ietvaros veikta arī iedzīvotāju aptauja par informētību par spēkā esošajām ugunsdrošības prasībām dzīvojamā sektorā. Darba rezultātā tika sagatavoti priekšlikumi ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu precizēšanai un pasākumi iedzīvotāju izglītošanai ugunsdrošības jomā. Diplomprojektā izmantoti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Izbraukumu reģistrēšanas un resursu vadības informācijas sistēmā pieejamie dati, likumi, Ministru kabineta noteikumi, zinātniskie raksti un internetā pieejamie resursi. Diplomprojekta darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošība, mājokļi, prevencija, VUGD, normatīvie akti
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety, residential objects, prevention, Fire and rescue service of Latvia, regulatins
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 16:52:29