Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par digitalizācijas ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Indijā
Nosaukums angļu valodā Research on the Impact of Digitalization on the Development of Small and Medium Sized Enterprises in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Zakia Siddiqui
Anotācija Bakalaura darba autors: Amal Kunnamkara Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. professore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Pētījums par digitalizācijas ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Indijā Bakalaura darbs rakstīts: angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās un pētījumu daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 71 lappuses (neskaitot pielikumus), tajā ir 20 attēli, 28 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 51 avotu angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmumi un MVU pozicionē digitalizāciju, lai nodrošinātu augstas kvalitātes digitālos rezultātus, stimulētu nākotnes tehnoloģiskos rezultātus, palielinātu jaudu, labvēlīgi ietekmētu korporatīvo izaugsmi, samazinātu riskus, saglabātu atbilstību un, visbeidzot, radikāli mainītu darbības uzsākšanu. Tika novērots, ka ar MVU darbību ir saistīti astoņi digitalizācijas izaugsmi ietekmējoši faktori. Tie ir šādi: Inovācija un vadība, tehnoloģiju vadība, darbaspēka efektivitāte, kompetence un spējas, digitālā pārvaldība Digitalizācija dažkārt tiek definēta kā digitālo tehnoloģiju iekļaušana visos MVU aspektos, lai veidotu spēcīgākas ilgtermiņa attiecības un labāk izprastu patērētāju vēlmes. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kunnamkara Amal. (2023). Pētījums par digitalizācijas ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Indijā, J Eriņa. Rīga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbība un vadība”, 2023, 74
Atslēgas vārdi Rūpniecība 4.0, ilgtspējīga attīstība, digitalizācija, MVU, digitālā ekonomika, tehnoloģiju adaptācijas transformācijas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Industry 4.0, sustainable development, digitization, SMEs, digital economy, technology adaptation transformation process
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 15:04:16