Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdzēsības ūdensapgādes pilnveidošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibilities of improving firefighting water supply
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Andis Auziņš
Recenzents Andrejs Ozoliņš
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Jānis Vējš Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: VUGD KRP priekšnieka vietnieks, Ing. Andis Auziņš Diplomprojekta tēma: „Ugunsdzēsības ūdensapgādes pilnveidošanas iespējas” (Possibilities of improving firefighting water supply). Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 60 lappusēm, Diplomprojekts satur 1 tabulu, 52 attēlus un 1 pielikumu. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 21 informācijas avoti. Galvenie diplomprojekta aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir ugunsdzēsības ūdens apgādes problēmu apzināšana un to novēršana izmantojot Eiropas savienības projektu finanšu instrumentus, analizēt iegūtos rezultātus un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai. Analītiskajā daļā tiek izpētīta Saldus novada infrastruktūra, iedzīvotāju skaits, ceļu garums, mežu platība un ugunsgrēku statistika Saldus novadā. Mažeiķu apriņķa infrastruktūra, iedzīvotāju skaits, ceļu garums, mežu platības un ugunsgrēku skaits Lietuvas republikā, kā arī salīdzināta ugunsgrēku un bojā gājušo skaita statistika starp Baltijas valstīm. Latvijas un Lietuvas republiku normatīvie dokumenta par atklātu ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izbūvi, kā arī aprakstīta Eiropas teritoriālā sadarbība-INTERREG. Teorētiskajā daļā tiek pētīta Saldus novada 18 pagastu potenciālās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas, lai varētu saprasts cik ūdens ņemšanas vietu var izmantot un cik būtu jāpielāgo vai jāizbūvē no jauna. Tika sakopotas ūdens ņemšanas vietu koordinātes un īss vietu apraksts. Praktiskajā daļā tiek atspoguļota darba autora līdzdalība projekta īstenošanā INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-523 “Saldus un Mažeiķu pašvaldību kapacitātes stiprināšana civilās drošības jomā” (MuniGuard) ietvaros. Kur pateicoties projektā iegūtajiem finanšu resursiem izdevās izbūvēt divas jaunas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas, kā arī izveidota digitāla publiski pieejama karte ar navigācijas iespējām par ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām un hidrantiem Saldus novadā. Diplomprojekta darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ugunsdzēsības ūdensapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā fire water supply
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 14:04:27