Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Projektu vadības problēmas un risinājumi industriālo būvju būvniecības procesā Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā Project management problems and solutions in the process of construction of industrial buildings in Baltic states
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ģirts Zariņš
Recenzents Alvis Čudars
Anotācija Autors Matīss Dābols ir izstrādājis maģistra darbu par tēmu ‘’Projektu vadības problēmas un risinājumi industriālo būvju būvniecības procesā Baltijas valstīs’’. Maģistra darba galvenais mērķis ir konstatēt galvenās un svarīgākās projektu vadības problēmas industriālo būvju būvniecības procesā Baltijas valstīs, tās analizēt un piedāvāt risinājumus un priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanā. Darba aktualitāti nosaka faktors, ka būvniecības nozare ir svarīga un nozīmīga Baltijas valstu kopējās tautsaimniecības un ekonomikas sastāvdaļa, tāpēc ir svarīgi veiksmīgi pārvaldīt un vadīt būvniecības projektu procesus. Izstrādātā maģistra darba analītiskā daļa atspoguļota vispārēja statistika un informāciju par būvniecības nozares situāciju Baltijas valstīs. Analītiskajā daļā veikta analīze trīs realizētiem industriālo/infrastruktūras būvprojektiem katrā no trīs Baltijas valstīm, kuros konstatētas galvenās projektu vadības problēmas šo būvniecības projektu realizēšanas procesā. Teorētiskā daļa satur vispārēju informāciju par galvenajiem būvniecības nozares regulējošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem katrā no Baltijas valstīm. Teorētiskajā daļā apkopota arī teorētiskā informācija par projektu un projektu vadību kā jēdzienu, izplatītākās projektu vadības metodes, risku pārvaldības metodes un informācija par SVID analīzes jēdzienu un izmantošanu. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta risku pārvaldība analītiskajā daļā analizētajiem realizētajiem būvniecības projektiem, kā arī veikta būvuzņēmēja SVID analīze šo projektu realizācijas ietvaros. Darba saturs ir 85 lapas, 21 attēli, 15 tabulas,74 izmantotās literatūras un informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Projektu vadība, būvniecības projektu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management, construction project management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 13:36:14