Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Metodisko ieteikumu pilnveide negadījumu seku likvidācijas darbos, kuri saistīti ar jonizējošā starojuma avotiem
Nosaukums angļu valodā Improvement of methodological recommendations in the liquidation of the consequences of accidents, related to ionising radiation sources
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Valdis Straume
Recenzents Ēriks Beinarovičs
Anotācija Diplomprojekta darba tēma ir “Metodisko ieteikumu pilnveide negadījumu seku likvidācijas darbos, kuri saistīti ar jonizējošā starojuma avotiem”. Diplomprojekts darbs sastāv no 59 lapaspusēm, 3 daļām, 10 nodaļām, 3 apakšnodaļām, 14 attēliem, 7 tabulām un 1 pielikuma, darbā izmatoti 27 bibliogrāfiskie avoti. Pirmajā daļā tika aprakstīts vispārīgs jonizējošā starojuma raksturojums, pieminēti galvenie radioaktīvo vielu starojuma raksturlielumi, kā arī šo vielu ietekme uz cilvēka veselību. Aprakstīti šādu vielu pielietojuma veidi ikdienā. Otrajā daļā aprakstīta notikušo negadījumu vēsture pasaulē un Latvijā, kā arī izpētītas un apkopotas sabiedrības drošības prasības, kas definētas Starptautiskajos normatīvajos aktos un Latvijas Republikas likumdošanā, ņemot vērā kompetento starptautisko organizāciju ieteikumus radiācijas drošības jomā. Tika apzināti potenciālie apdraudējumi Latvijas teritorijā. Analizēta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iespējamā rīcība un deleģētie pienākumi potenciālo apdraudējumu gadījumā. Trešajā daļā tika izvērtēti negadījuma pārvaldīšanas mehānismi, kā arī izstrādāta metodika un vadlīnijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām darbam negadījuma vietā, kur notikusi jonizējošā starojuma noplūde. Tika izteikti priekšlikumi un izvirzītas rekomendācijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu iestāžu sadarbībai, kā arī drošai un kvalitatīvai negadījuma seku likvidēšanai. Izstrādāts Metodisko ieteikumu projekts, ko varēs izmantot kā pamatu amatpersonu apmācībai.
Atslēgas vārdi Jonizējošais starojums, radiācija
Atslēgas vārdi angļu valodā ionising radiation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 12:30:01