Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Emocionālās izdegšanas sindroma ietekmes mazināšana uz darba kvalitāti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
Nosaukums angļu valodā Mitigation of the impact of emotional burnout syndrome on the quality of work in the State Fire and Rescue Service of Republic of Latvia"
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Iveta Uka
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autors: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas nodaļas vecākā inspektore kapteine Antra Brunava. Diplomprojekta tēma: „Emocionālās izdegšanas sindroma ietekmes mazināšana uz darba kvalitāti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā”. Darba mērķis: izpētīt emocionālās izdegšanas sindroma veidošanos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī tā ietekmi uz traumatismu notikuma vietā un izstrādāt ieteikumus savlaicīgai izdegšanas sindroma atpazīšanai. Darba saturs: Kvalifikācijas darbs izstrādāts, lai izstrādātu ieteikumus emocionālā izdegšanas sindroma mazināšanai un savlaicīgai atpazīšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām. Tam ir 3 daļas: Darba analītiskajā daļā vērsta uzmanība emocionālā izdegšanas sindroma teorijām, simptomiem un veicinošajiem faktoriem, kā arī izdegšanas sindroma attīstībai un tā sekām. Darba teorētiskajā daļa izpētīti un analizēti statistikas dati par ugunsdzēsēju traumēšanos gan Latvijā, gan pasaulē. Kā arī izpētīti, analizēti un apkopoti dati par emocionālā izdegšanas sindroma veidošanos un traumēšanos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, iekļaujot ārējos un iekšējos riska faktorus, kā arī aprakstīta pētījuma metodoloģija. Darba praktiskajā daļa vērsta uzmanība uz emocionālā izdegšanas sindroma ilgtermiņa un īstermiņa stratēģijām, apskatīta citu valstu pieredze šīs problēmas risināšanā, kā arī izstrādāti ieteikumi izdegšanas sindroma mazināšanai. Pētījuma rezultāti: pētījumā noskaidrots, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām izpaužas emocionālā izdegšanas sindroma simptomi. Vai ārpus darba un iekšējie riska faktori ietekmē izdegšanas sindroma veidošanos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām, un vai izdegšanas sindroms ietekmē traumēšanās iespējamību, pildot dienesta pienākumus notikuma vietā. Darba noslēgumā tika izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darba apjoms: 52 lapas, 14 attēli, 3 tabulas, 34 izmantotās literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Emocionālās izdegšanas sindroms; amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm; operatīva darba veicēji; ugunsdzēsēji
Atslēgas vārdi angļu valodā Emotional burnout syndrome; officials with special service ranks; emergency service workers; firefighters
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2023 10:05:22