Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas uzturēšanas stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of a multi-apartment residential building maintenance strategy
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Māris Auziņš
Anotācija Maģistra darba autors: Jevgeņijs Boicovs. Darba tēma: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas uzturēšanas stratēģijas izstrāde. Darba zinātniskais vadītājs: Docente, Dr.sc.admin. Raja Kočanova. Rīga, Rīgas Tehniskā Universitāte, maģistra profesionālā studiju programma “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, 2022 – 102 lappuses. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz teorētiskām atziņām par stratēģiju, ēku pārvaldīšanu un ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanu, empīrisko datu analīzi, izstrādāt stratēģiju māju apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem. Maģistra darbu veido trīs daļas. Pirmajā daļā darba autors ir veicis Latvijā reģistrēto pārvaldīšanas uzņēmumu un to stratēģiju pārskatu un analīzi. Papildus analizēja atjaunoto māju priekšrocības, salīdzinājumā ar neatjaunotām un veica divu Latvijā reģistrētu uzņēmumu detalizētu stratēģijas apskatu. Maģistra darba otrajā daļā darba autors veica zinātniskās literatūras pārskatu par pārvaldīšanas stratēģiju, ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, izvērtēja, kādi ir mājas iedzīvotāju ieguvumi no stratēģiski pārdomātas ēku uzturēšanas un pārvaldīšanas. Maģistra darba trešajā daļā darba autors analizēja ar nozares ekspertiem veiktās interviju un iedzīvotāju aptaujas anketas rezultātus. Trešajā daļā darba autors arī ir veicis galveno maģistra darba uzdevumu – izveidojis universālo pārvaldīšanas stratēģiju pārvaldīšanas uzņēmumiem. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā. Maģistra darbu veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 102 lappuses. Darbā ir iekļauti 18 attēli, 24 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir 135 avoti: Darbam papildus ir pievienoti 5 pielikumi. Atslēgas vārdi: stratēģija, pārvaldīšanas stratēģija, energoefektivitāte, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ilgtspējīgā attīstība
Atslēgas vārdi stratēģija, pārvaldīšanas stratēģija, energoefektivitāte, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ilgtspējīgā attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy, management strategy, energy efficiency, apartment buildings, sustainable development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2023 09:38:06