Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Zaļo struktūru integrācija dzīvojamo ēku arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Incorporation of Green Structures into Residential Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agate Eniņa
Recenzents Una Īle
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes studentes Elzas Gaitnieces bakalaura darbā ‘’Zaļās struktūras dzīvojamo ēku arhitektūrā’’ ir apkopoti un izvērtēti zaļo struktūru integrācijas modeļi dzīvojamo ēku arhitektūrā un to ietekme uz ēku un tās iedzīvotājiem caur ilgtspējības pamatprincipiem. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt zaļo struktūru sniegtās priekšrocības dzīvojamo ēku arhitektūrā un noteikt to ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Mērķa sasniegšanai, darba uzdevumi sastāv no tēmas teorētiskās izpētes, zaļo struktūru tipu analīzes mērenās klimatiskās joslas zonā, to integrāciju iespaidojošo faktoru izvērtēšanas dzīvojamo ēku arhitektūrā, ilgtspējīgu pamatprincipu aspektu analīzes, kā arī socioloģiskās aptaujas izveidošanu. Darba pirmajā nodaļā ir apkopota zaļo struktūru vēsturiskā un telpiskā attīstība dzīvojamās vidēs. Nodaļā tiek definēts zaļās struktūras jēdziens, kā arī apskatīti zaļo struktūru tipi un to piemēri mēreni klimatiskajā joslā. Tiek izvērtētas to integrāciju iespējas dzīvojamo ēku arhitektūrā. Otrajā darba nodaļā tiek apkopoti un analizēti zaļo struktūru ilgtspējības pamatprincipi - ekonomiskie un vides kvalitātes iespaidojošie aspekti dzīvojamo ēku arhitektūrā. Ar dažādu pētījumu palīdzību tiek analizēta zaļo struktūru ietekme uz ēku. Trešajā nodaļā tiek apkopoti un analizēti zaļo struktūru ilgtspējības pamatprincipi – sociālie un psiholoģiski iespaidojošie aspekti dzīvojamo ēku arhitektūrā. Analizējot dažādus pētījumus, tiek izvērtēta zaļo struktūru ietekme uz dzīvojamās ēkas iedzīvotājiem. Darba noslēgumā tiek veikta socioloģiska aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par zaļo struktūru, to integrācijas ietekmi uz apkārtējiem iedzīvotājiem un arhitektūru. Bakalaura darbs sastāv no 49 lapaspusēm, 46 attēliem, 2 pielikumiem un 80 izmantotajiem informācijas avotiem. Atslēgas vārdi: zaļās struktūras, apzaļumojums, dzīvojamo ēku arhitektūra.
Atslēgas vārdi zaļās struktūras, apzaļumojums, dzīvojamo ēku arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā green structures, greenery, residential architecture
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2023 01:22:34