Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Izstaigājamas pilsētas – kājāmgājēja attālumi un komforts
Nosaukums angļu valodā Walkable Cities – the Distances and Comfort of a Pedestrian
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Matijs Babris
Recenzents Anna Oļha
Anotācija Anotācija Pilsētu izstaigājamību un to, vai cilvēks izvēlēsies tajā pārvietoties ar kājām, ietekmē dažādi faktori – gan taustāmi, gan psiholoģiski. Staigāšanu kā veselīgu fizisku aktivitāti rekomendē daudzos pētījumos, tomēr, neņemot vērā lielo skaitu pozitīvo ieguvumu, ko sniedz staigāšana, ne visi to pilsētvidē izvēlas kā savu primāro pārvietošanās veidu. Darbā "Izstaigājamas pilsētas – kājāmgājēju attālumi un komforts" darba autore Laima Kukle pēta pilsētvidi veidojošus faktorus, kas ietekmē kājāmgājēja komfortu, kā arī cēloņus, kuri mudina izvēlēties staigāšanu citu pārvietošanās veidu vietā tiek analizēti veidi, kā veicināt cilvēku biežāku pārvietošanos ar kājām. Darba mērķis ir apkopot un strukturēt informāciju par gājējam komfortablas vides un attālumu veidojošiem faktoriem. Lai to sasniegtu, tika apkopotas un analizētas pilsētvides situācijas Eiropā un Latvijā; izvērtētas izstaigājamas pilsētvides veidojošu faktoru vispārējas sakarības; noskaidrots kājāmgājēju viedoklis par dažādām pilsētvides situācijām ar aptauju un interviju palīdzību un veikta Talsu pilsētvides izstaigājamības izpēte. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām un secinājumiem. Galvenās daļas pirmajā nodaļā apskatīti kājāmgājējam ērtas vides un attālumu veidojoši faktori, kā arī staigāšanas ietekme uz veselību. Otrajā nodaļā aplūkoti gājējiem atbilstošas vides piemēri Latvijā un Eiropā, tehnoloģijas, kas veicina staigājamību. Trešajā nodaļā tiek sīkāk analizēta Talsu pilsētvides izstaigājamība. Darba rezultātā tiek secināts, ka izstaigājamības līmenis pilsētā ir spējīgs ietekmēt iedzīvotāju fizisko un mentālo veselību, kā arī veicināt vietējās ekonomikas uzlabošanos un labklājību apkaimē. Analizējot pilsētvides situāciju Talsos, secināts, ka pilsētas attīstības vīzija virzās pretī veiksmīgai pilsētvidei un tā ir nospraudusi mērķus, lai to sasniegtu. Tomēr ir vairākas pilsētvides plānošanas problēmas, kurām būtu vērts pievērst papildus uzmanību. Bakalaura darba teorētiskā pētījuma apjoms ir 38 lpp, ieskaitot 30 attēlus, 2 tabulas un 13 pielikumus. Projekta skaidrojošā apraksta apjoms ir 9 lpp, ieskaitot 2 attēlus, 5 tabulas un 1 pielikumus.
Atslēgas vārdi Izstaigājamība, gājēju pilsēta, skrienamība, pilsētvides labiekārtošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Walkability, pedestrian city, walkability, improvement of the urban environment.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2023 00:30:01