Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kaimiņu kopienu atbalstoši risinājumi dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Supportive Solutions to Neighbourhood Communities in the Residential Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Alisa Koroļova
Recenzents Sarmīte Barvika
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa bakalaura studentes Jeļenas Gudošinas bakalaura darba nosaukums ir “Kaimiņu kopienu atbalstoši risinājumi dzīvojamā vidē”. Bakalaura darba mērķis ir apkopot informāciju par kaimiņu kopienu atbalstošo risinājumu veidiem un to integrācijas iespēju lielmēroga dzīvojamā vidē. Arhitektūras bakalaura darbs sastāv no pētījuma daļas un projekta skaidrojošā apraksta. Pētījuma daļa sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek pētīti kaimiņu kopienu, apkaimes biedrību un iedzīvotāju aktivizācijas iemesli un pašvaldības iesaistīšanās tajos. Otrajā nodaļā tiek analizēti kaimiņu kopienu atbalstošo risinājumu veidi un to integrācija dažāda pilsētas lokālo mēroga līmeņos. Trešajā nodaļā ir analizēta kaimiņu kopienu attīstības un Rīgas pašvaldības atbalstošo risinājumu ieviešanas tendence kā to integrāciijas iespēja lielmēroga dzīvojamā vidē. Pētījuma ietvaros tika veikta kaimiņu kopienu pārstāvju aptauja, lai izvērtētu viņu viedokli par pašvaldības ieguldījumu kaimiņu kopienu atbalstīšanā, iedzīvotāju aktivizācijas iemesliem un iespējamajiem atbalsta risinājumiem. Papildus tika veikta Purvciema iedzīvotāju aptauja, lai apkopotu iedzīvotāju apkaimes centra projekta redzējumu. Bakalaura darbā ar projektu ir divas daļas. Pētījuma daļā ir 3 nodaļas. Kopā ir 54 lappuses, 12 attēli, 2 diagrammas, 11 pielikumi un 51 informācijas avots. Darbā iegūtie secinājumi nosaka, ka kaimiņu kopienu esamība var būtiski ietekmēt pašvaldības darba un pilsētplānošanas procesu efektivitāti, tādēļ ir svarīgi aktivizēt iedzīvotājus un rast kaimiņu kopienu atbalstošos risinājumus.
Atslēgas vārdi kaimiņi, kopiena, kopienas centrs, kaimiņu kopiena, kopienu atbalstoši risinājumi, dzīvojamā vide, apkaimes biedrība, identitāte, Rīga, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā neighbors, community, community center, neighborhood community, community-supporting solutions, living environment, neighborhood association, identity, Riga, Latvia
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 23:48:41