Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Operetes teātra ēku attīstība Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development of the Operetta Theater Buildings in Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Velta Holcmane
Anotācija Latvijas kultūrtelpā, pastāvot līdzās klasiskajam un improvizācijas teātrim, operai un baletam, eksistē arī operetes teātris. Atšķirībā no citiem minētajiem žanriem, operetes teātrim jau kopš 1996. gada nav savrupa teātra ēkas, kas iezīmē problemātiku esošās operetes teātra trupas darbībā un žanra attīstībā. Bakalaura darbā apkopota un analizēta informācija par operetes teātru ēku projektēšanas principiem, ēku tipoloģisko attīstību līdzās žanra rašanās procesam. Projektēšanas principi apskatīti gan no funkcionāla un reglamentiem atbilstoša skatupunkta, gan ievērojot pamatprincipus būvakustikas nozarē. Veidojot telpas dimensijas un dizaina ieceri, svarīgi saprast pamatsakarības un nepieciešamās proporcijas, kas ir noteicošas labas telpas akustikas radīšanai. Darbā tiek analizēta iecere izveidot operetes teātri Ogrē, Ogres bijušajā Tautas namā. Iecere tiek analizēta gan kā lokācija Latvijas kontekstā, gan tipoloģijai raksturīgo struktūru implementācija konkrētās ēkas un pilsētas vides kontekstā. Pētot minētos aspektus un Operetes teātra darbību, sabiedrības attieksmi pret žanru, kā arī sarunās ar pašvaldības, mūzikas jomas un sabiedrības pārstāvjiem tiek secināts, ka Operetes un Muzikālā teātra izveide Ogrē, paredzētajā lokācijā, ietver daudz izaicinājumus, kas aptver dažādas sfēras, tomēr problemātiskās situācijas ir risināmas. Operetes un Muzikālā teātra izveide minētajā lokācijā pilnveidotu Latvijas kultūrvidi, sekmētu reģionālu attīstību un palīdzētu sakārtot Ogres pilsētas labiekārtojumu bijušā Tautas nama apkārtnē. Bakalaura darbs “Operetes teātra ēku attīstība Latvijā” sastāv no : 63 lpp., 45 attēliem, 14 pielikumiem, un 142 izmantotajiem avotiem. Darbs izstrādāts Rīgā 2023. gadā.
Atslēgas vārdi Operetes un Muzikālais teātris Ogrē, operetes teātris Latvijā, muzikālā komēdija, operetes teātra attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Operetta and Musical Theatre in Ogre, operetta theatre in Latvia, musical comedy, development of operetta theatre
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 23:46:40