Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vertikālās apzaļumojuma sistēmas dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Vertical Greenery Systems in Residential Environment
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Ieva Miķelsone
Recenzents Una Īle
Anotācija Bakalaura darba “Vertikālā apzaļumojuma sistēmas dzīvojamā vidē” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa students Emīls Rūdolfs Bērtiņš. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt vertikālo apzaļumojuma sistēmu izveides iespējas dzīvojamā vidē, analizējot sistēmu veidus un piemērotību atšķirīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Pētījuma ietvaros aplūkotas vertikālo apzaļumojuma sistēmu izmantošanas iespējas dzīvojamā vidē Latvijas klimatiskajos apstākļos, salīdzinot tos ar citiem Eiropas un Āzijas valstu piemēriem. Ar aptaujas palīdzību pētīts iedzīvotāju viedoklis par ēku apzaļumošanu. Veicot pētījumu, noskaidrots, ka vertikālā apzaļumojuma sistēmu klāsts ir daudzveidīgs – iespējams veidot gan dzīvās sienas, gan vertikālos mežus, gan tradicionālās zaļās fasādes. Sistēmās lietotie augi jāizvēlas atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, un pastāvīgi jāveic to apkope, lai novērstu augu pārmērīgu augšanu vai to bojāeju nepiemērotu augšanas apstākļu dēļ, kā tas, piemēram, noticis ar divām priedēm HOFT jeb Lidojošo koku mājās projektā Rīgā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām: 1. Vertikālā apzaļumojuma sistēmu tipoloģija; 2. Vertikālā apzaļumojuma sistēmu funkcijas; 3. Vertikālā apzaļumojuma sistēmu lietojums. Bakalaura darba teorētiskā pētījuma apjoms ir 28 lapaspuses, tajā skaitā 14 attēli, 2 shēmas, 1 tabula un 7 diagrammas; to papildina 4 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 45 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: vertikālā apzaļumojuma sistēma, apzaļumojuma funkcijas, dzīvā siena, zaļā fasāde, vertikālais mežs, dzīvojamā vide.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: vertical greenery system, function of greeneries, living wall, green façade, vertical forest, residential environment.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 23:39:33