Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mājas birojs daudzdzīvokļu ēkā
Nosaukums angļu valodā Home Office in an Apartment Building
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Antra Viļuma
Recenzents Andra Ulme
Anotācija Izstrādājot bakalaura darbu, tika apkopota un analizēta informācija par darba vietu iekārtošanu strādājot no mājām. Pētījuma galvenais mērķis bija apkopot mājas biroja izveides pamatprincipus un to pielietošanu, iekārtojot darba vietu dzīvoklī. Darba izstrādes procesā tika veiktas strukturētas intervijas, kā arī pieejamajā literatūrā un jaunajos dzīvokļu projektos tika veikta darba vietu izpēte un salīdzināšana. Darba mērķa sasniegšanai pētījums tika strukturēts trīs nodaļās. Pirmajā nodaļā tika analizēti ergonomiskas darba vietas pamatprincipi - kā iekārtot ērtu un darbinieka fizioloģiskajām īpatnībām atbilstošu darba zonu. Kā arī tika apskatīti apstākļi, kas ietekmē darba vidi un, kā tos uzlabot, lai veidotu produktīvāku un ērtāku darba vietu. Otrajā nodaļā tiek apkopota informācija par aspektiem, kas jāņem vērā strādājot tieši no mājas biroja. Tika analizēta informācija par darba vietas novietošanu dzīvoklī un attālinātā darba specifiku. Tika apskatīti veidi, kā ar darba vietas labiekārtošanas palīzību novērst psiholoģiskus izaicinājumus, ar kuriem cilvēki saskaras ilgstoši strādājot no mājām un neveidojot sociālos kontaktus. Trešajā nodaļā tika apkopota un analizēta informācija par darba vietu veidiem, to priekšrocībām un trūkumiem, kā arī to pielietojumu literatūrā pieejamos dzīvokļu projektos. Analizējot pieejamo informāciju un intervijas respondentu viedokļus, tika modelētas darba vietas dažadu platību un istabu skaitu dzīvokļos, autora izstrādātajā projektā daudzdzīvokļu ēkā Talsos. Darba rezultātā, tika secināts, ka produktivitāti, strādājot no mājām, ir iespējams uzlabot, nodalot darba zonu no privātās telpas. Izvēloties attālinātās darba vietas novietojumu telpā, jāņem vērā telpas pamatfunkcija, logu un gaismas ķermeņu izvietojums, vēdināšanas iespējas, lai mājas birojā būtu optimāli darba apstākļi. Bakalaura darbs sastāv no 38 lapām, 20 attēliem, 45 izmantotajiem avotiem un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Darba vietas iekārtošana strādājot no mājām, integrēta darba vieta, daļēji nodalīta darba vieta, darbs no mājām, darba kabinets, mājas birojs
Atslēgas vārdi angļu valodā Home as Workplace, an integrated workplace, a semi-separated workplace, work from home, a home office
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 23:37:11