Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamās vides veidošana civilās aizsardzības vajadzību kontekstā
Nosaukums angļu valodā Creating of a Livable Environment in the Context of Civil Defence
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Gvido Princis
Anotācija Bakalaura darba “Dzīvojamās vides veidošana civilās aizsardzības vajadzību kontekstā” Pētījuma mērķis ir izpētīt un apkopot civilās aizsardzības likumu un analizēt Covid-19 pandēmijas un Ukrainas kara ietekmi uz dzīvojamo vidi Latvijā. Darbā apkopotā informācija un izdarītie secinājumi var kalpot par izziņas līdzekli un tālāk virzīt liekāku arhitektūras nozares iekļaušana civilās aizsardzības plānos vai uzdevumos, kas var palīdzēt attīstīt dzīvojamo vidi, lai veicinātu cilvēku labsajūtu, mentālo stāvokli un drošības sajūtu valstī. Bakalaura rezultātā iegūti secinājumi par dažādām nepilnībām un iespējām dzīvojamā vidē, kas atspoguļojušās Covid-19 pandēmijas un Ukrainas kara krīzes laikā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām un projekta skaidrojošā apraksta. Galvenās nodaļas: 1. Civilā aizsardzībā un arhitektūras nozīme tajā; 2. Covid-19 pandēmijas ietekme uz dzīvojamo vidi; 3. Ukrainas kara ietekme uz dzīvojamo vidi. Darba kopējais apjoms ir 38 lapaspuses, darbā izmantoti 5 attēli, 1 pielikums – projekta planšete. Izmantoto literatūras avotu skaits – 44.
Atslēgas vārdi arhitektūra, civilā aizsardzība, dzīvojamā vide, Covid-19, Ukrainas karš.
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, civil protection, livable environment, Covid-19, Ukrainian war.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 23:29:39