Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Lielpaneļu daudzdzīvokļu ēku (1970-1990) pielāgošana mūsdienu prasībām
Nosaukums angļu valodā Adaptation of Large-Panel Apartment Buildings (1970-1990) to Modern Requirements
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dainis Bērziņš
Recenzents Aldis Lapiņš
Anotācija Bakalaura darbā “Lielpaneļu daudzdzīvokļu ēku (1970-1990) pielāgošana mūsdienu prasībām” mūsdienu dzīvojamās vides kvalitātes prasību kontekstā tiek aplūkots Latvijā esošā padomju laika lielpaneļu daudzdzīvokļu ēku dzīvojamais fonds. Tika izmantota literatūrā, interneta avotu resursos pieejamā informācija par lielpaneļu daudzdzīvokļu ēkām, mūsdienu dzīvojamās ēkas kvalitātes kritērijiem, analizētas esošo ēku pielāgojamības iespējas. Darba mērķis ir noteikt lielpaneļu daudzdzīvokļu ēku pielāgošanas iespējas mūsdienu dzīvojamās vides prasībām. Mērķa sasniegšanai tiks apzināta un apkopota literatūrā, interneta avotu resursos pieejamā informācija par lielpaneļu daudzdzīvokļu ēkām un to projektēšanas kritērijiem, par mūsdienu dzīvojamās ēkas kvalitātes kritērijiem. Tiks veikta arī lielpaneļu dzīvojamo ēku SVID analīze un izvērtētas mūsdienu kvalitātes kritērijiem atbilstošās esošo lielpaneļu daudzdzīvokļu ēku pielāgojamības iespējas. Pamatojoties uz darbā iekļauto informāciju un veikto izpēti, autors secinājis, ka, lai nodrošinātu ēku atbilstību mūsdienu dzīvojamās platības kvalitātes prasībām un aplūkotajām Eiropas nostādnēm ir akūti nepieciešama daudzdzīvokļu ēku renovācija. Kopumā vairākās pozīcijās ēkas neatbilst mūsdienu dzīvojamās platības standartiem, atbilstības rādītāji dažādiem daudzdzīvokļu ēku tipiem ir atšķirīgi. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ir jāveic visām padomju laika lielpaneļu dzīvojamajām ēkām. Plānojumu atbilstība mūsdienu standartiem ir atkarīga no ēkas tipa, savukārt vides pieejamības uzlabojamības iespējas ir visai ierobežotas visu tipu ēkām. Aplūkotie renovācijas piemēri daļēji atbilst mūsdienu prasībām, bet ir novērojama pozitīva virzība un sekošana Jaunā Bauhausa un Davosas deklarāciju pamatprincipiem. Pētījuma izstrādes gaitā izmantota vispārzinātniskā pētījumu metode. Informācijas avotos minēto datu atlase un analīze teorētiskā pamatojuma izstrādē - lingvostatistiskā analīze. Izklāsta teorētiskā bāze apkopota no iespieddarbiem - zinātniskās literatūras, izdevumiem un interneta avotu resursiem. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, ar 43 lappusēm, 22 attēliem, 3 pielikumiem un 39 informācijas avotiem. Atslēgas vārdi: Lielpaneļu daudzdzīvokļu ēkas, pielāgošana, atjaunošana, kvalitātes kritēriji.
Atslēgas vārdi Lielpaneļu daudzdzīvokļu ēkas, pielāgošana, atjaunošana, kvalitātes kritēriji.
Atslēgas vārdi angļu valodā Apartment buildings, adaptation, renovation, quality criteria.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:56:17