Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sporta infrastruktūra dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Sports Infrastructure in a Residential Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ilze Rukmane-Poča
Recenzents Andra Ulme
Anotācija SPORTA INFRASTRUKTŪRA DZĪVOJAMĀ VIDĒ Sporta funkcija pēc savas būtības ir svarīga pilsētas iedzīvotāju ikdienas sastāvdaļa, kā arī tās infrastruktūra ir neizslēdzams pilsētvides labiekārtojuma elements. Laikmetam mainoties, ir svarīgi pielāgot fiziski aktīvu iespēju nodrošināšanu ikvienam gribētājam neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai iepriekšējas sagatavotības un pieredzes. Daces Tihonovas bakalaura darbā “Sporta infrastruktūra dzīvojamā vidē” tiek aplūkota sporta infrastruktūra kā nozīmīga dzīvojamās vides identitātes daļa, kas raksturo pilsētas telpas arhitektonisko kvalitāti un iedzīvotāju labklājību. Bakalaura darba individuāli analītiskā pētījuma daļa sastāv no 3 nodaļām, kurās teorētiski pētīta dzīvojamā telpa un sporta infrastruktūras integrēšana tajā, kā arī dažādu piemēru prakse Latvijas un pasaules kontekstā. Tiek analizēti dzīvojamās vides un sporta infrastruktūras veidi, to funkcijas un nozīme kopējā pilsētas telpā un iedzīvotāju ikdienā. Darba mērķis ir izprast sporta funkcijas nozīmi kvalitatīvas dzīvojamās vides veidošanā, apkopot tās raksturojumu, pamatprincipus un problemātiku Latvijas un pasaules pilsētvides sporta infrastruktūras kontekstā. Mērķa sasniegšanai tika pētīta un apkopota ar dzīvojamās vides un sporta infrastruktūras jēdzieniem saistītā teorija, kā arī analizēti esoši sporta infrastruktūras objekti un veiktas nozarē iesaistīto jomu speciālistu intervijas. Pamatojoties uz visu darbā iekļauto informāciju par sporta funkcijas nozīmi dzīvojamā vidē, var uzskatīt, ka atvērtai sporta infrastruktūrai ir nozīmīga loma ne tikai fizisku aktivitāšu veikšanai, bet arī socializēšanai un estētiskā baudījuma gūšanai un ir obligāta pilsētas dzīvojamās vides sastāvdaļa. DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA ĪSAJĀ IELĀ 2, TALSOS Daudzīvokļu dzīvojamās ēkas projekts balstīts uz iepriekš veiktu vides telpiskās attīstības priekšlikumu Talsu pilsētā, Latvijā. Projekta ietvaros tika izstrādāta daudzīvokļu dzīvojamā ēka ar publiskām telpām pirmā stāva līmenī un vienlīmeņa pazemes autonovietni. Skaidrojošais apraksts sastāv no teritorijas un vides konteksta raksturojuma, projekta koncepcijas, ēkas arhitektoniski telpiskās struktūras un mākslinieciskā risinājuma, ēkas konstruktīvās uzbūves un izmantotajiem būvmateriāliem, inženiersistēmām, būvdarbu organizēšanas un tehnoloģijas, teritorijas labiekārtojuma raksturojuma, kā arī tehnoekonomiskajiem rādītājiem. Bakalaura darbs sastāv no individuāli analītiska pētījuma daļas un projekta skaidrojošā apraksta daļas. Kopējais darba apjoms ir 37 lapaspuses, kurā ietverti 38 attēli, 4 pielikumi, 1 tabula un 31 izmantots literatūras avots. Darbs rakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: sporta infrastruktūra, dzīvojamā vide, multifunkcionāls laukums, daudzīvokļu dzīvojamā ēka.
Atslēgas vārdi sporta infrastruktūra, dzīvojamā vide, multifunkcionāls laukums, daudzīvokļu dzīvojamā ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā sports infrastructure, living environment, multifunctional square, multi-apartment residential building
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:47:26