Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums 464. sērijas daudzdzīvokļu ēku kompleksu telpiskā uztvere
Nosaukums angļu valodā Spatial Perception of Series 464 Multi-Apartment Building Complexes
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ieva Miķelsone
Recenzents Ilze Bērziņa
Anotācija Rīgā lielākā daļa tās iedzīvotāju dzīvo pagājušā gadsimta tipveida celtās daudzdzīvokļu ēkās, tostarp 464. sērijas ēkās. Pēdējo divarpus gadu laikā, sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī un pasaulē kopumā, aktuāla un pieprasīta kļuvusi laika pavadīšana savā dzīves vietā. Pavadot laiku mājoklī, vai ārtelpā tās tuvumā, biežāk tiek pievērsta uzmanība telpai, kura paveras pa logu, kā arī ilgāks laiks tiek pavadīts ārtelpā starp ēkām. Lielu nozīmi cilvēka labsajūtā nosaka vides telpiskā uztvere. Bakalaura darba „464. sērijas daudzdzīvokļu ēku kompleksu telpiskā uztvere” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes students Kristaps Grūbe. Bakalaura darbu veido divas daļas – bakalaura pētījums un projekta skaidrojošais apraksts. Bakalaura pētījums sastāv no 3 nodaļām, kur katrai nodaļai ir 3 apakšnodaļas. Pirmajā nodaļā daudzdzīvokļu ēku komplekss apskatīts literatūrā kā vienota telpa, analizēta daudzdzīvokļu ēku kompleksu pilsētbūvnieciskās izveides, kompozīcijas un telpas uztveres ietekmējošo faktoru literatūra. Otrajā nodaļā veikta Iļģuciema un Imantas apkaimju daudzdzīvokļu ēku kompleksu analīze un apkaimju raksturojošo parametru salīdzināšana ar piemēru no Rumānijas. Trešajā nodaļā apkopots iedzīvotāju viedoklis, piedāvāti Iļģuciema un Imantas apkaimju ēku kompleksu attīstības nosacījumi, balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām. Darbā secināts, ka 464. sērijas daudzdzīvokļu ēku kompleksi ir vizuāli nepievilcīgi, pagalma telpā nav interešu centra un labiekārtojums, kurš dotu iespēju iepazīt telpu un to labāk uztvert. Pagalma telpas platību galvenokārt aizpilda koki un to lapotnes, kas rada segtas telpas iespaidu, tādējādi telpa netiek uztverta pilnībā. Daudzdzīvokļu ēku būvapjoms cilvēka darbības rezultātā ir ietekmēts negatīvi, veidojot atšķirīgu lodžiju iestiklojumu un restu uzstādīšanu, izlīdzinot fasādes plakni. Balstoties uz pētījumu, piedāvāts daudzdzīvokļu ēku pagalma telpā paredzēt interešu centru, piemēram, identitāti veidojošu skulpturālu tēlu, un, atkarībā no pagalma telpas izmēriem, to sadalīt divās mazākās un cilvēka mērogam piemērotākās telpās, veidojot vidē iekļaujošu jaunu būvapjomu. Darbā ir 83 lapas, 46 attēli, 8 grafiki, 21 pielikums. Izmantoto avotu sarakstā ir 27 nosaukumi.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu ēku komplekss, 464. sērija, pagalms, pagalma telpa, telpiskā uztvere, Imanta, Iļģuciems, apkaime
Atslēgas vārdi angļu valodā Multi–apartment building complex, 464 series building, courtyard, courtyard space, spatial perception, Imanta, Iļģuciems, neighborhood
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:40:05