Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Privātās ārtelpas daudzdzīvokļu ēku apbūvē
Nosaukums angļu valodā Private Outdoor Space in Apartment Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Māra Liepa-Zemeša
Anotācija Blīvi apdzīvotā vidē, daudzdzīvokļu ēku iemītniekam nepieciešams pietiekami pavadīt laiku ārtelpās, lai uzturētu veselīgu dzīvesveidu. Privātā ārtelpa pilsētvides lietotājam ir svarīga ikdienas sastāvdaļa, ar kuras palīdzību mājokļa iemītnieks var atrast laiku sev veselīgā vidē. Privātas ārtelpas nepieciešamību pasvītroja covid-19 pandēmija, kuras laikā bija sarežģīti atrast izolētu vietu apkārtējās vides baudīšanai. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Matīsa Gertsona bakalaura darba mērķis ir izpētīt privāto ārtelpu (balkoni, lodžijas, terases) ietekmi uz daudzdzīvokļu ēku arhitektonisko veidolu un funkcionālo ietekmi. Mērķa sasniegšanai, tika veidota ēku privāto ārtelpu pētīšanas struktūra, pēc kuras balstoties tika pētītas dažādu laika periodu daudzdzīvokļu ēku privātās ārtelpas Latvijā. Tika analizēti vispārējie balkonu un lodžiju projektēšanas principi, Latvijas būvnormatīvi, kā arī to formu veidošana fasādes kompozīcijā. Bakalaura sastāvā ir trīs nodaļas. Tajās tiek pētīti privāto ārtelpu attīstības posmi, formas un dizaina principi Latvijas arhitektūrā. Pirmā nodaļa sastāv no balkonu, lodžiju un terašu attīstības posmu analīzes. Otrajā nodaļā apskatīti privāto ārtelpu formveides principi un paņēmieni. Trešajā nodaļā tiek pētītas daudzdzīvokļu namu privātās ārtelpas arhitektoniskā veidola iezīmes. Bakalaura darbā secināts, ka privāto ārtelpu attīstībai Latvijā ir iedalāmi attīstības posmi, kuros būtiski mainījušies arhitektoniskā tēla un funkcionālie aspekti. Katrā no posmiem, daudzdzīvokļu privātās ārtelpas spēlē būtisku lomu ēku formu un fasādes kompozīciju izveidē. Balkonu, lodžiju un terašu vizuālais tēls ir cieši saistīts ar dzīvojamās ēkas iemītnieku un mājokļa plānojumu. Bakalaura darbs sastāv no 62 lappusēm, ieskaitot 22 attēlus, 9 pielikumus. Bakalaura darbam izmantoti 8 iespieddarbu avoti un 8 elektronisko resursu un interneta avoti. Darba atslēgas vārdi: Privātā ārtelpa, balkons, lodžija, terase.
Atslēgas vārdi Privātā ārtelpa, balkons, lodžija, terase.
Atslēgas vārdi angļu valodā Private outdoor space, balcony, loggia, terrace.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:36:52