Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums 19. un 20. gadsimta pirmās puses koka arhitektūras vēsturisko ēku saglabāšanas teorētiskās un praktiskās iespējas
Nosaukums angļu valodā Theoretical and Practical Possibilities to Preserve the Historical Wooden Building Architecture of the 19th and the first half of the 20th Century
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ilmārs Dirveiks
Recenzents Sandra Levāne
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Agneses Rozentāles bakalaura darbs ir 19. un 20.gadsimta pirmās puses koka arhitektūras vēsturisko ēku saglabāšanas teorētiskās un prakstiskās iespējas. Arhitektūras bakalaura darbs sastāv no pētījuma daļas un skaidrojošā apraksta. Pētījuma daļā ir apskatītas divas dažādas teritorijas, tās ir Āgenskalns un Ogres pilsēta. Abām teritorijām ir raksturīga vēsturiska koka apbūve. Viens no rajoniem, kas ir bagāts ar koka arhitektūras vēsturisko apbūvi ir Āgenskalns. Pētījuma daļa satāv no 3 nodaļām, tajā pētīta Āgenskalna un Ogres telpiskā attīstības vēsture, koka ēku saglabāšanas praktiskās un teorētiksās iespējas. Darba merķis - izpētīt Āgenskalna un Ogres koka ēku arhitektūru un to saglabāšanas teorētiskās un prakstiskās iespējas. Apzināt optimālās vēsturisko koka ēku saglabāšanas metodes. Darba mērķa sasniegšanai tika izpētīta Āgenskalna un Ogres vēsturiskās koka ēkas vēstures kontekstā. Izpētītas atjaunotās koka ēkas dažādie piemēri. Izstrādātas teorētiskās vadlīnijas koka ēku sagabāšanā. Pētījumā izmantotās metodes - Datu analīze, apsekojums dabā, salīdzināšanas metode. Bakalaura darba pētījuma daļa stāvs no 42 lappuspusēm, 26 attēliem un 32 izmantotajiem literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi koka ēkas, mantojums, saglabāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā wooden buildings, heritage, preservation.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:27:06