Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pilsētu sarukšana kā iespēja dzīves vides kvalitātes uzlabošanai Latvijas mazpilsētās
Nosaukums angļu valodā Shrinking Cities as an Opportunity to Improve the Quality of the Living Environment in Towns of Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Lita Akmentiņa
Recenzents Gvido Princis
Anotācija Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes bakalaura akadēmiskās studiju programmas studentes Evelīnas Teteres bakalaura darbā “Pilsētu sarukšana kā iespēja dzīves vides kvalitātes uzlabošanai Latvijas mazpilsētās” tiek pētīts sarūkošo pilsētu process mazpilsētās un to plānošanas stratēģijas vai pieejas dzīves vides kvalitātes uzlabošanai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt sarukšanas procesu un tā ietekmi uz pilsētvidi mazpilsētās, kā arī izstrādāt ieteikumus dzīves vides kvalitātes uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā pētīts pilsētu sarukšanas process, tā cēloņi un sekas, kā arī pilsētplānošanas stratēģijas sarūkošajās pilsētās. Tiek pētīta procesa izpratne un ietekme dažādos Eiropas mazu un vidēju pilsētu piemēros. Otrajā nodaļā pētīta dzīves vides kvalitātes jēdziena izpratne un ietekme, kā arī dzīves vides kvalitātes noteicošie faktori un to atainojums uz mazpilsētu mērogu. Trešajā nodaļā tiek pētīti pilsētu sarukšanas procesi Talsu pilsētā. Tiek veikts Talsu pilsētvides apsekojums un tā analīze ar iespējamajiem ieteikumiem dzīves vides kvalitātes uzlabošanai. Darba noslēgumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi, valstoties uz veikto analīzi un izpēti, kā arī praktiski iegūto informāciju un atziņām.
Atslēgas vārdi Sarūkošās pilsētas, sarukšanas procesi, dzīves vides kvalitāte, pilsētvide, pilsētvides un dzīves vides noteicošie faktori, mazpilsētas
Atslēgas vārdi angļu valodā Shrinking cities, shrinking processes, quality of living environment, urban environment, determinants of urban environment and living environment, small towns
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:26:59