Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sarūkošo pilsētu attīstības stratēģijas – zaļo teritoriju izplešanās un to ierobežošana
Nosaukums angļu valodā Development Strategies for Shrinking Cities – Green Space Sprawl and Containment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Matīss Šteinerts
Recenzents Sarmīte Barvika
Anotācija Iedzīvotāju skaita samazināšanās rada pamestas teritorijas, procesā veidojot retinātu un sadrumstalotu apbūvi, kas ir grūti iekļaujama pilsētas kopējā struktūrā. Sarūkošās pilsētās (t. i., pilsētās, kurās samazinās iedzīvotāju skaits) bieži ir liels skaits tukšu un pamestu ēku, kas veido degradētas teritorijas. Pētījumā analizēta iespēja, ka tukšos zemes gabalus potenciāli iespējams rekultivēt kā dabas teritorijas, apvienojot retināto apbūvi plašākā zaļajā tīklā. Pētījumā sarūkošo pilsētu degradēto un pamesto teritoriju attīstību par zaļajām teritorijām var iedalīt divās grupās – zaļo teritoriju izplešanās un to ierobežošana. Pirmo grupu raksturojot kā dabas nekontrolētu izplešanos visā pilsētas teritorijā ar neformālo zaļo zonu palīdzību. Zaļo teritoriju ierobežošana skaidrojama kā noteiktu, ierobežotu zaļo zonu jeb pilsētu oāžu izveide, tās atvēlot dabas aizsardzībai. Bakalaura darbā analizētas zaļās teritorijas Talsos, Latvijā. Tika apsekotas zaļās teritorijas un to labiekārtojums gan pilsētas centra kontekstā, gan pie pilsētas robežām Talsu ziemeļos. Analīzei tika veiktas fotofiksācijas un ar anonīmo anketēšanu intervēti Talsu iedzīvotāji, apkopojot viedokļus par pilsētas zaļajām teritorijām, to pašreizējo izmantojamību, priekšrocībām un trūkumiem. Tika atklāts, ka iedzīvotāji neiebilstu vai pat atbalstītu degradētu teritoriju transformāciju par dabai labvēlīgām zonām, un, ka iedzīvotāji šīs teritorijas potenciāli izmantotu rekreācijai (kā suņu pastaigām vai dabasskatu baudīšanai) Pētījumā atklāts, ka ar jaunu zaļo teritoriju izveidi būtu iespējams uzlabot sarūkošo pilsētu vides pieejamību, iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī kultivēt bioloģisko daudzveidību. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4. kursa studentes, Anitas Kočotes bakalaura darbs veidots no individuālā pētījuma, skaidrojošā apraksta, izmantoto informācijas avotu saraksta un pielikumiem. Darba pielikumā pievienoti invervēto iedzīvotāju anketu grafiskie rezultāti, kā arī izmantoto attēlu saraksts un izstrādātais daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekts A2 formātā. Bakalaura darbs sastāv no 42 lpp., 6 attēliem, 3 pielikumiem un 37 izmantotajiem avotiem. Izstrādātā darba atslēgas vārdi: zaļās teritorijas, sarūkošas pilsētas, neformālās zaļās teritorijas.
Atslēgas vārdi Zaļās teritorijas, sarūkošas pilsētas, neformālās zaļās teritorijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Green spaces, informal green spaces, shrinking cities
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:25:45